Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2002

Användarvänliga arbetsplatser

Rätt ställda krav på den tekniska utrustningen på arbetsplatser lederså småningom till bättre utvecklade produkter och därmed en mer ergonomisk och säkrare arbetsmiljö. Karin Garmer vid Chalmers har utvecklat metoder för konstruktivt samarbete mellan användare och utformare.

En tekniktät arbetsmiljö ställer krav på både användare och utformare av
apparater och verktyg. För att användarna ska kunna formulera och ställa
krav på nya eller förbättrade produkter behöver de bli delaktiga i
processen. För att utformarna, det vill säga ingenjörer, ska nå bästa
möjliga resultat behöver de få del av användarnas erfarenhet.

I sin avhandling visar Karin Garmer att en viktig del är ett möte i
vardagen mellan de två olika grupperna. Målet för forskningsarbetet var
att utveckla och utvärdera metoder för att identifiera användarnas
problem med teknisk utrustning och att stärka samarbetet mellan
användare och tekniker. Hon har studerat tre metoder på tre
arbetsplatser:
– en samutbildning i ergonomi och utvecklingsmetodik för bilbyggare och
produktionstekniker vid den då helt nya så kallade helbilsproduktionen
vid Volvos Uddevallafabrik,
– en laborationslåda för handergonomi och praktiska övningar i
handergonomi för bilbyggare och produktionstekniker vid Volvos
traditionella biltillverkning,
– användbarhetstester och fokusgruppintervjuer för att identifiera
användarnas problem med medicinteknisk utrustning användning på
Sahlgrenska i Göteborg.

– Egentligen handlade det om ett slags kvalitetsarbete med utbildning,
utifrån att man behövde hitta ett bra arbetssätt att fånga upp
användarnas problem för att sedan kunna definiera vilka krav som behöver
ställas på tillverkare. En viktig del visade sig vara respekt för
varandras kunskap och erfarenhet. Genom att få en gemensam utbildning
kan man tala på samma sätt när man väl möts och diskuterar, säger Karin
Garmer.

Resultaten visar att metoderna stärkte medvetenheten om problemen och
behovet av bra och säkra arbetsverktyg och utrustning samt ökade
användarnas kritiska tänkande gällande tänkbara lösningar. En gemensam
referensram skapade förutsättningar för en bra dialog, men det krävs
också att användare och tekniker möts så att en arena för dialog kan
skapas. För att dialogen skall bli stark krävs också stöd från chefer
och att metoderna kan integreras i organisationens arbetsmetoder.
Metoderna kan bidra till mer ergonomiska och säkrare arbetsplatser.
Avhandlingen “Participatory Ergonomics in Practice” försvarades vid
disputationen den 3 maj på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Karin Garmer, Avdelningen för människa-tekniksystem
tel 031-772 11 09
garmer@hfe.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera