Artikel från Vetenskapsrådet
27 juni 2002

Vetenskapsrådet i samverkan med Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg

Vetenskapsrådet går in som en av fem huvudmän för den Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg. Sammanlagt handlar det om ett åtagande på en miljon kronor under två år. – På Vetenskapsrådet har vi ett uppdrag att stimulera till möten där allmänhet och forskare kan mötas. Därför är det naturligt att vi går in i den Internationella Vetenskapsfestivalen där intressanta och nya metoder prövas, säger Lena Wollin, informationschef på Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar att utveckla och stödja en bra infrastruktur för forskningsinformation. Detta innebär att samarbeta med andra aktörer för att kunna kraftsamla och skapa kreativa miljöer. Barn och ungdomar, framförallt i skolan, är i detta en prioriterad målgrupp.

STÖRSTA POPULÄRVETENSKAPLIGA HÄNDELSEN
Den Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är i dag det största samlade återkommande populärvetenskapliga evenemanget i landet. Bl a görs en omfattande satsning mot elever och lärare, där ca 25 000 skolbarn nås. Festivalen spelar också en roll när det gäller internationellt erfarenhetsutbyte inom området forskningskommunikation.

ETABLERAD ARENA SEDAN SEX ÅR
Festivalen äger nästa år rum den 5-18 maj och arrangeras då för sjunde året i rad. Som huvudmän bakom evenemanget finns sedan tidigare Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborg & Co Näringslivsgruppen och Business region Göteborg.
Vetenskapsrådets satsning innebär ansvar och deltagande i det s k huvudmannarådet och det vetenskapliga rådet för arrangemanget.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Lena Wollin, informationschef Vetenskapsrådet
08-546 44 279 / Lena.Wollin@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera