Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2002

Fyra nya hedersdoktorer vid Göteborgs universitet

Den Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet har beslutat att utnämna följande personer till hedersdoktorer 2002: Robert C. Aller, Aline Bonami, Nikolai Orlov och Leif Ryvarden.

Professor Robert Aller är en världsauktoritet inom området biogeokemi och tidig diagenes, det vill säga nedbrytning och omvandling av organiskt material, i marina sediment i allmänhet och bioturbation i synnerhet. Bioturbation är samlingsnamnet på alla de processer som involverar interaktioner mellan djur och sediment. Professor Aller är verksam vid State University of New York at Stony Brook, USA. Han har publicerat över 110 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Han har också vid flera tillfällen givit tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser om marina sediment för doktorander från hela Sverige, men huvudsakligen från Göteborg. Tre doktorer vid Göteborgs universitet har också haft Robert Aller som värd under sina postdoktorsvistelser i Stony Brook. De kunskaper och färdigheter som dessa tre forskare förvärvat genom samarbete med Robert Aller har starkt påverkat den inriktning och de metoder personerna idag har och använder i sin forskning, forskarhandledning och undervisning vid Göteborgs universitet.


Professor Aline Bonami är en ledande fransk matematiker och arbetar vid universitetet i Orléans. Hon forskar inom såväl komplex som harmonisk analys. Ofta kombinerar hon dessa grenar av matematiken på ett fruktbart sätt, och tillämpar dem på andra områden. Tillsammans med åtskilliga samarbetspartners världen över har hon gjort synnerligen betydelsefulla insatser och blivit något av en centralgestalt i sitt fält i Frankrike. Bonamis kontakter med Göteborgs universitet gäller både forskningsgruppen i harmonisk analys och den i komplex analys. Hon är en mycket aktiv deltagare i det europeiska nätverket “Harmonic Analysis”, som koordineras från Göteborg. Detta nätverk upphör i år men ersätts av ett liknande inom EU:s femte ramprogram. Bonami är utsedd till koordinator för det nya nätverket.


Fil. mag. Nikolai Orlov har hela livet varit en hängiven herpetolog. Han är verksam vid Zoologiska institutet i St. Petersburg, Ryssland. Orlov började sin yrkesbana som fältassistent vid längre expeditioner i okända delar av Centralasien, och han har successivt själv tagit över ansvaret för allt större herpetologiska insamlingsresor i många delar av Asien. Orlov är idag förmodligen världens mest erfarna och kompetenta fältherpetolog. Muséer och zoologiska institutioner över hela världen efterfrågar hans tjänster. De senaste tio åren har han upptäckt och beskrivit mer än 100 nya arter av grod- och kräldjur från Sydostasien. Orlov har sedan mitten av 1980-talet samarbetat med forskare vid Göteborgs universitet. Samarbetet har resulterat i en lång rad publikationer. Han har också hjälpt forskarna att organisera forskningsresor i bland annat Kaukasus, Turkmenistan och Armenien. Genom Orlovs aktiva medverkan och inspiration har forskarna kunnat utveckla sin kunskap om huggormar i en del av världen som tidigare varit stängd för västerlänningar.


Professor Leif Ryvarden är sedan många år en av de internationellt sett mest kända mykologerna. Ryvarden är verksam vid biologiska institutionen, universitetet i Oslo. Han har som ingen före honom vidgat våra kunskaper när det gäller diversiteten av tickor, dels genom att systematiskt granska och revidera vad som tidigare beskrivits, dels genom att utforska andra regioners svampflora, framför allt tropikerna. Redan 1980 utkom en preliminär flora över Afrikas tickor. Därefter följde floror över Nordamerika och Europa. Inom kort kommer floror över Sydostasien och Neotropis samt en checklista för Nya Zeeland. Ryvarden representerar ett humanistiskt bildningsideal som vill placera en oberoende och kunskapsökande akademi i samhällets och dess invånares tjänst. Han har starkt bidragit till att mykologi vid Göteborgs universitet kunnat utveckla en internationellt konkurrenskraftig forskning och en långvarig och fruktbar kollegial gemenskap med Oslo universitet. I samarbete med forskarna i Göteborg har han gett ut flera svampfloror.

Promotionshögtiden äger rum den 19 oktober 2002.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/hedersdoktorer.shtml

Kontakt för ytterligare upplysningar:

Robert C. Aller
Per Hall, Institutionen för kemi
Telefon: 031-772 3623, E-post: per@amc.gu.se

Aline Bonami
Peter Sjögren, Matematiska vetenskaper
Telefon: 031-772 3511, E-post: peters@math.chalmers.se

Nikolai Orlov
Claes Andrén, Zoologiska institutionen
070-771 53 61 E-post: claes.andren@universeum.se
Göran Nilsson, Zoologiska institutionen
070-771 53 60 E-post: Goran.Nilson@universeum.se

Leif Ryvarden
Karl-Henrik Larsson, Botaniska institutionen
Telefon: 031-773 2706, E-post: karl-henrik.larsson@systbot.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera