Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2002

Pressinbjudan:

Centrum för Konsumentvetenskap (CFK) på Handelshögskolan i Göteborg arrangerar konferensen: “Den mångtydiga konsumtionen – sökandet efter nya forskningsperspektiv” den 23 – 26 juni 2002

Internationella toppforskare studerar den mångfacetterade konsumtionen

Efter midsommarhelgen kommer ett flertal av världens mest respekterade konsumentforskare till Göteborg, nära 70 forskare från 8 länder, för att under tre dagar försöka tolka ett alltmer mångfacetterat fenomen konsumtion.

Konsumtionen har allt mer kommit att byta skepnad i vår tid. Vi konsumerar mer och på andra sätt än tidigare. Produkters symbolvärde överskuggar ofta den praktiska nyttan. Varumärken utlovar upplevelser och grupptillhörighet, som kan infrias, eller leda till besvikelse. Parallellt med en tilltagande individualisering och fragmentering av konsumtionsmönster tillkommer nya grupper av konsumenter förenade kring liknande livsstil och värderingar. Dagens producenter och konsumenter ingår också i ett komplext samspel på en marknad som fordrar större engagemang och mer tid av båda parter.

De framtidsfrågor som kommer att behandlas vid konferensen rör hur och varför konsumtionskulturer skapas, konsumtionens meningar, läroprocesser och praktiker relaterade till gruppnormer, identitet, livsstil och var i livet personerna befinner sig. Hur konsumenters agerande samspelar med och bryts mot detaljister, producenter och marknadsförares agerande, t ex i fråga om etik, miljö och andra symbolvärden, är också viktiga frågeställningar.

De deltagande forskarna kommer från olika bakgrunder företagsekonomi, etnologi, antropologi, sociologi och har studerat varierande konsumtionsfenomen utifrån olika interdisciplinära perspektiv. Det är i samspelet mellan kulturella och kommersiella fenomen som konsumentforskare söker ny kunskap. Därigenom hoppas vi att under konferensen kunna lyfta fram nya bilder av dagens konsumtionssamhälle, som speglar vår komplexa verklighet.

CFK bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och är placerat vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CFK är ett nationellt forskningscentrum med stöd från regeringen.

Med denna inbjudan välkomnar jag svensk media att bevaka konferensen “Den mångtydiga konsumtionen sökandet efter nya forskningsperspektiv”.

Karin M. Ekström
Docent, föreståndare för CFK

Konferensen äger rum på Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg. Program och information om talarna finns på www.cfk.gu.se.

För mer information, kontakta Maria Brodin, tel 031-773 5627, e-post maria.brodin@cfk.gu.se eller Karin M. Ekström, tel 031-773 1480, e-post karin.ekstrom@cfk.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera