Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2002

Tydligt besked från regeringen: Medicinsk forskning nästa prioriterade område

Medicinsk forskning kommer att prioriteras nästa gång regeringen gör satsningar på forskning. Det beskedet ger både statsminister Göran Persson och utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i senaste numret av tidskriften Forskning & Medicin.

Det senaste decenniet har de statliga anslagen till medicinsk forskning minskat jämfört med andra vetenskapsområden. Det konstateras bl a i den studie av svensk grundforskningsfinansiering som Vetenskapsrådet presenterade i våras.
Utan att nämna några siffror menar Thomas Östros att ett ökat stöd till medicinsk forskning inte kan ses isolerat. Utvecklingen går mot mer tvärvetenskap än tidigare och olika discipliner möts. Bioteknik är här ett exempel.
– De investeringar som görs idag på forskning och utbildning bestämmer var vi står om 20 år, säger Thomas Östros i artikeln som publiceras i senaste numret av Forskning & Medicin.

Mer till fri forskning
För både Göran Persson och Thomas Östros är det en hjärtefråga att slå vakt om den fria forskningen och skapa en långsiktig strategi. Därav den kursändring som ansvariga politiker gjort – från tillämpad forskning till ett större engagemang för fri grundforskning.
– Det är viktigt att forskarna inte begränsas till vissa områden och kortsiktiga projekt. Risken finns då att kreativiteten stryps. Det statliga uppdraget måste vara långsiktighet, att låta forskarna få vara nyfikna, säger Thomas Östros.

Strukturförändringar
Fortsatt framgång för den medicinska forskningen kräver dessutom strukturella förändringar inom vården, något regeringen också tagit fasta på. Statsministern hänvisar till den utredning som har tillsatts som ska se över ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen när det gäller högspecialiserad vård och klinisk forskning. Förhandlingar pågår också med landstingen om nya ALF-avtal. En lägesbeskrivning av arbetet med att ta fram avtal finns också med i detta nummer av Forskning & Medicin. I en enkät ger partiledarna också sin syn på medicinsk forskning.
– Det är oerhört positivt att både regeringsrepresentanter och opposition lyfter fram medicinsk forskning som ett område som ska prioriteras. Hoppas att regeringen orkar hålla kvar forskning och högre utbildning som en prioriterad fråga även efter valet, säger Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin.

Hela intervjun med Thomas Östros i tidskriften Forskning & Medicin
Den 18 juni kommer Forskning & Medicin ut. Tidskriften ges ut av Ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet tillsammans med de medicinska fakulteterna vid landets universitet. Forskning & Medicin handlar om aktuella medicinska forskningsfrågor och planeras komma ut med fyra nummer under 2002.

Kontaktperson Forskning & Medicin
Anna Karin Svenningsson, informationsansvarig ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet
08-546 44 219/ För gratis prenumeration: aks@vr.se

(*Avtal om ersättning från staten till hälso- och sjukvården kring samarbete om läkarutbildning och forskning. Ska täcka merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför.)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera