Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2002

Pälsfladdrare nära släkting

Vår stamtavla är reviderad. Den närmaste släkten – gorillor, orangutanger, schimpanser, gibbonapor och babianer – har fått ett nytt tillskott som till det yttre föga påminner om människan, nämligen Dermoptera eller pälsfladdrarna.

Pälsfladdrarna lever i Sydostasien. Den största arten kan bli 75 cm lång. Djuret kan glidflyga mellan träden tack vare hud som kan spännas ut mellan fram- och bakben.

Rönen har gjorts av en forskargrupp som leds av professor Ulfur Arnason vid Lunds universitet och presenteras i det senaste numret av den amerikanska vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences

– Pälsfladdrarna har samma förfader som Anthropoidea, dvs Gamla och Nya Världens apor, inklusive människan. Vi är närmare släkt med pälsfladdrarna än vi är med halvaporna, säger professor Arnason.

I det klassiska sättet att indela de högre däggdjuren (Eutheria) kommer man fram till att det finns 18 ordningar inom denna klass. Detta baseras på observationer av organismernas uppbyggnad. Men numera undersöker man också hur olika arter förhåller sig till varandra biokemiskt genom att analysera och jämföra deras gener. I det här fallet arbetar man med molekyler av mitokondrie-DNA som sekvensbestämts i sin helhet. Arnason och hans medarbetare har nu tillfört däggdjurens utvecklingsträd 11 nya och kompletta mitokondrie-DNA-molekyler . Analysen i sin helhet grundar sig på jämförelser av 60 däggdjursarter.

– Vad denna och tidigare undersökningar har visat, säger professor Arnason, är att de klassiska ordningarna inte är så självklara som man länge har trott. 1994 upptäckte David Irwin och jag att valar och partåiga hovdjur inte var två olika ordningar utan att valarna hade utvecklats från en speciell gren inom de partåiga hovdjuren. Denna gren representeras av flodhästen. Det är således större släktskap mellan valar och flodhästar än mellan valar och några andra nu levande partåiga hovdjur.

– I den nu aktuella uppsatsen visar vi också att den klassiska ordningen Insektsätare (Lipotyphla eller Insectivora) inte är en utan tre ordningar, nämligen igelkottar, borstigelkottar och näbbmöss/mullvad. Plötsligt fanns det 20 ordningar i stället för 18. Men vi har ju också visat att en av dessa ordningar, nämligen Dermoptera eller pälsfladdrarna, ingår i ordningen primater som Anthropoideas närmaste släkting. Det betyder att de 20 ordningarna nu reduceras till 19.


För en översiktlig bild av släktskapsförhållandena se http://www.lu.se/info/bilder/slakttrad.gif

Kontaktinformation
Uppsatsen i Proceedings of the National Academy of Sciences heter Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree. Professor Ulfur Arnason träffas på tel 046-222 92 59, e-post ulfur.arnason@gen.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera