Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholms universitet är Johan Fritzell i sociologi med inriktning mot social ojämlikhet och social stratifiering och René Liseau i astronomisk rymdforskning, särskilt stjärnbildning.

Johan Fritzell har främst bedrivit forskning kring inkomstfördelning, fattigdom och allmänna frågor rörande välfärdens fördelning. Under perioden 1999-2001 var han ledamot av Kommittén Välfärdsbokslut. Han har medverkat i ett flertal internationella projekt om inkomstfördelning och välfärdsfrågor där bl.a. effekter av välfärdsstaten studerats. Bland senare publikationer kan nämnas The Nordic Welfare States in the European Context (co-editor), 2001. Han leder för närvarande ett projekt om inkomst, inkomstfördelning och hälsa med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Han är verksam vid Nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, som är ett samarbete med Karolinska institutet, KI och med Stockholms universitet som huvudman. Information om CHESS finns på www.chess.su.se

René Liseaus rymdforskning fokuserar på de fysikaliska processer som leder fram till stjärnor och planeter ur det vakuumlika interstellära mediet. Dessa processer studeras ofta bäst från rymden och han har använt en rad satellitburna instrument. Han är sålunda också involverad i utvecklingen av framtida rymdprojekt, bl.a. det visionära TPFG-DARWIN-projektet som försöker söka liv på fjärran jordar. De genuina upptäckterna omfattar bl.a. vattenmolekyler kring supersoniska jetströmmar från protonstjärnor. Dessa studier befinner sig nu i en intensiv fas med det svenskt-ledda satellitprojektet ODIN.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera