Artikel från Linköpings universitet
14 juni 2002

Att vara förälder med funktionshinder

Allt fler personer med funktionshinder väljer idag att skaffa barn. Utifrån samtal och intervjuer med föräldrar i familjer där någon av dem har ett funktionshinder beskriver Marie Gustavsson Holmström i sin avhandling hur föräldrarna upplever att det påverkar familjelivet.

Marie Gustavsson Holmström doktorerar i handikappvetenskap vid Linköpings universitet och har intervjuat föräldrar i elva familjer där mamma eller pappa har CP-skador, ryggmärgsskador eller MS. Hon beskriver hur föräldrarna i dessa familjer tänker och resonerar kring föräldraskap och funktionsnedsättning

– Föräldrarna beskriver sig i första hand som en vanlig familj, vilken som helst, säger Marie Gustavsson Holmström. Men samtidigt talar de om de speciella omständigheter som funktionsnedsättningar för med sig.

Krav, förväntningar och allmänna föreställningar kan medföra att föräldrarna upplever en särskild utsatthet och ibland även löper risken att ifrågasättas. Andra föräldrar har i stället upplevt att de är uppmuntrade att leva sina liv och skapa sin egen livsstil, att familjeliv och föräldraskap är till för dem liksom för alla andra.

Funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom ger effekter i vardagen. Familjerna hanterar det genom sitt eget arbete, genom att aktivera sitt sociala nätverk eller genom att ansöka om/ta emot stöd av samhällets offentliga hjälpapparat. De skapar kombinationer som passar just dem och deras behov.

För många är livet med funktionsnedsättning en kamp både mot hinder och negativa attityder i omgivningen och med den egna kroppen, men föräldrarna lyfter också fram aspekter som de ser som positiva för barnen inför framtiden. Fysisk tillgänglighet och omvärldens attityder är grundläggande för att funktionsnedsättning inte ska behöva ses som ett hinder. Studien visar att funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan medföra speciella erfarenheter och kunskaper som kan ses som en resurs i föräldraskapet.

Avhandlingen heter Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap och familjeliv.

Kontaktinformation
Marie Gustavsson Holmström kan nås på tel 013- 28 57 74 och e-post margu@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera