Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2002

Användbara kompetenssystem måste utgå från individen

Dagens alltmer kunskapsbaserade organisationer är beroende av sina medarbetares kompetens, men de system som finns som tekniskt stöd för att hantera kompetensen, är inte anpassade för dessa organisationer och används därför inte i någon större utsträckning. Genom att skapa system som utgår från individen och dennes intressen och motivation, kan man nå en mer utbredd användning. Detta visar en doktorsavhandling i informatik av Rikard Lindgren, som presenteras på Handelshögskolan i Göteborg den 15 juni.

För att understödja hantering och utveckling av individers kompetens använder många organisationer kompetenssystem, utformade för att beskriva och presentera uppskattningar av medarbetares kompetens inom olika områden. Systemen utgår ofta från de arbetsuppgifter som finns idag och som det behövs en viss kompetens för att klara av. Fyller en medarbetare inte kompetenskraven kompetensutvecklar man.

Med dagens snabba förändringstakt uppstår nya arbetsuppgifter. För att kompetenssystem skall fylla sin funktion, krävs att systemen i större grad utgår från individen och inte bara hanterar uppgifter om vad individen kan idag, utan även uppgifter om dennes motivation, intressen och framtidsambitioner.

Tid för disputation: lördag 15 juni kl 14.00
Plats: Institutionen för informatik, Viktoriagatan 13, Göteborg, Avhandlingens författare: Rikard Lindgren
Avhandlingens titel: “Competence Systems”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta Rikard Lindgren, tel 031-773 55 64, mobil 0733-764 274, e-post rikard@viktoria.se

Avhandlingens abstract finns att läsa på: http://www.handels.gu.se/forskning/Lindgren.pdf

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera