Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2002

Eslöv pilotkommun i samarbete mellan universitet och fack

Samarbete mellan Lunds universitet, Kommunal och SIF ska testas i Eslöv. Det handlar om kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och breddad rekrytering. Lunds universitet har fått totalt 3,6 miljoner kronor av regeringens rekryteringsdelegation för att tillsammans med Kommunal och SIF utveckla en introduktionsutbildning som ska fungera som inkörsport till högskolan för fackets medlemmar.

– Eslövs kommun är en bra samarbetspartner med god ambition för universitetsbaserad verksamhet, säger Boel Flodgren, rektor vid Lunds universitet. Redan när Volvo Excavators AB, fd Åkermans, lade ner sin verksamhet i Eslöv tog kommunen en rad initiativ för att minska de negativa konsekvenserna av nedläggningen. Bland annat kontaktade man Lunds universitet för omskolning av arbetskraften. Nu vill man utveckla det här samarbetet genom att göra Eslöv till pilotkommun i samarbetet mellan universitet och fack.

Lunds universitet och Kommunal samarbetar sedan snart ett år tillbaka med att ge högskoleutbildning åt fackförbundets medlemmar. Efterhand har även Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, gått med i samarbetet. Tillsammans utvecklar Lunds universitet och de fackliga organisationerna metoder för ett livslångt lärande. En ambulansförare ska exempelvis kunna bygga på sin utbildning successivt ända tills han eller hon är färdig sjuksköterska eller med något annat vårdyrke. Ett annat samarbetsområde är arbetsmiljöutbildning på universitetsnivå för förtroendevalda inom facket.

Som ytterligare en del i samarbetet med facket har Lunds universitet nu fått sammanlagt 3,6 miljoner kronor från rekryteringsdelegationen för utveckla en nätburen introduktionskurs till högskolestudier. Tanken är att den 200 timmar långa kursen ska bli en inkörsport till högskolan för Kommunals och SIFs medlemmar. Kurserna är utformade så att yrkesverksamma ska ha möjlighet att delta. Genom flexibla kursstarter och undervisning via nätet hoppas man locka till sig fackförbundens medlemmar.

Det nyslutna avtalet mellan Lunds universitet och Eslövs kommun innebär att samarbetet mellan universitet och fack nu kan testas i Eslöv. På så sätt samarbetar nu utbildningsanordnare, arbetsgivare och fack kring tre frågor av stort nationellt intresse: breddad rekrytering till högskolan, arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling. Genom den nätburna introduktionskursen till högskolestudier hoppas man locka till sig nya studerandegrupper så att högskolan bättre speglar samhället i övrigt; utbildning i arbetsmiljöfrågor blir allt viktigare med tanke på att sjukskrivningssiffrorna rusar i höjden; kompetensutveckling av exempelvis vårdpersonal är en annan ödesfråga med tanke på krisen inom vårdsektorn och inom andra yrkesområden där Kommunals och SIFs medlemmar finns representerade.

– Det här samarbetet visar på en väg att göra jobben inom vård och omsorg attraktivare, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn. Jag utgår från att fler kommuner kommer att följa Eslövs exempel och ge kommunalare möjlighet att studera introduktionskursen till högskolestudier och därmed öka kompetensen och arbetsglädjen hos sina anställda.

– Satsningen innebär den status- och kompetenshöjning som vi så väl behöver inom den offentliga sektorn, säger Eslövs kommunalråd Cecilia Lind. De flesta av Kommunals medlemmar är ju kvinnor och de är synnerligen lämpade och skickade för högre studier. Det gäller givetvis även männen, men merparten av de berörda är ju kvinnor.

– Eslöv är en kommun som satsar mycket på vuxenutbildning, fortsätter hon. Vi håller på att skapa en atmosfär och tradition av livslångt lärande och har länge uppmuntrat och stöttat kompetensutveckling. Därför finns det goda förutsättningar i Eslöv – vi har ett utbildningsvänligt klimat.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Lennart Badersten, chef för fort- och vidareutbildningen vi Lunds universitet. 046-222 12 60, 0709-55 75 21
Leif Nordin, ombudsman Kommunal 08-728 29 01, 070- 553 31 37
Eje Ringborn, biträdande chef för Eslövs Barn- och utbildningsförvaltning 0431-621 36, 070-669 52 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera