Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2002

Ordinerade hjälpmedel har stor betydelse för äldre personer med stroke

Kostnaden för hjälpmedel för äldre personer som drabbats av stroke var endast två procent av den totala kostnaden för vård och rehabilitering. De ordinerade hjälpmedlen hade stor betydelse visar en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Många äldre personer lever med kvarstående nedsatt aktivitetsförmåga efter stroke, och merparten av dem behöver hjälpmedel för att kunna klara sina vardagliga aktiviteter. Patienterna uppgav att hjälpmedlen hade stor
betydelse i form av ökad trygghet och/eller ökat oberoende/aktivitet. Trettio procent av patienterna hade hjälpmedel redan innan stroke (på grund av andra sjukdomar), oftast för bad och förflyttning. Efter tre månader använde ungefär 75 procent av patienterna hjälpmedel för dagliga aktiviteter. Ett år efter akut stroke använde majoriteten av patienterna hjälpmedel. Användningsfrekvensen av dessa hjälpmedel var hög, 86 procent av hjälpmedlen användes ett år efter stroke.

Den höga användningsfrekvensen och den låga kostnaden för hjälpmedel är starka argument för att vid besparingar överväga att inte göra begränsningar avseende ordination av hjälpmedel. Eftersom hjälpmedel ordinerades under
hela första året efter akut stroke och troligen även under längre tidsperiod, pekar detta på betydelsen av att arbetsterapeuter följer upp ordinationer av hjälpmedel för dagliga aktiviteter och identifierar nytillkomna behov hos äldre patienter som fått stroke.

Studien visade också att närståendevården vida översteg den kommunala hemtjänsten. Närståendes arbetsinsats är en dold arbetsinsats, ofta utförd av äldre kvinnor. Detta kan vara ett observandum när man planerar och avgör närståendes behov av avlastning.

Legitimerad arbetsterapeut Gunilla Gosman Hedström
tel 031-773 57 27, fax 031-773 5723, e-post gugh@fhs.gu.se,
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi. Avhandlingens titel: Daily life after stroke in elderly people. Evaluation of stroke unit care, focusing on daily activities, resource use
and costs, assistive devices and health-related quality of life. Avhandlingen försvaras fredagen den 14 juni 2002, kl 9.00 i Aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska.

Kontaktinformation
Carina Elmäng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera