Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2002

Nybildad stiftelse satsar 12,5 miljoner i unik magisterutbildning vid Stockholms universitet

För att kunna möta de ökande kraven på utbildning inom detaljhandeln har stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan (NDH) bildats. Stiftelsens målsättning är att inom tio år vara bland de främsta i Europa inom retailområdet.

– Universitetet skulle inte på egen hand ha möjlighet att finansiera uppbyggandet av en ny utbildningslinje, detaljhandelsinjen, av det här slaget med allt vad det innebär. Vi är därför oerhört glada över att den här stiftelsen kommit till stånd. Vi är också nöjda med att det är vi som får förtroendet att ta ansvaret för genomförandet. Stiftelsemedlen gör det möjligt för oss att delta i utvecklingen av denna unika spetsutbildning och att förlägga den till Norrtälje, säger docent Birgitta Olsson som deltagit i förberedelserna från Stockholms universitets sida.

Stiftarna, ICA Ahold AB, Coop Sverige AB, Statoil Detaljhandel AB, Roslagens Sparbanks Stiftelse för forskning och utbildning samt Norrtälje kommun bidrar med stiftarkapitalet på 12,5 miljoner kronor. Stiftarna har tillsammans med Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Svensk Handel stått för utvecklingen av utbildningslinjen. Från Norrtälje kommun har VD Christer Stighäll deltagit. I arbetet deltar även HM, både med pengar som huvudsponsor och i det praktiska förberedelsearbetet.

Stiftelsens gemensamma vision är att utveckla ett akademiskt utbildningsprogram med detalj-handelsprofil på nordisk nivå, med målsättning att inom tio år vara bland de främsta i Europa inom retailområdet.

Utbildningen är förlagd till Campus Roslagen i Norrtälje och startar med den första kullen studenter redan till höstterminenn 2002.

För ytterligare information kontakta:
Birgitta Olsson, docent, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, tfn: 0706-60 77 89

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera