Tema

Veteran inom norrländsk kardiologimedicine hedersdoktor i Umeå

Fakultetsnämnden vid Medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet, har utsett tre hedersdoktorer för 2002: professor Jörg Hacker, Würzburg, f. överläkaren Karl-Anders Jacobsson, Umeå, samt professor Thomas A. Pearson, Rochester. Promotionen kommer att äga rum vid universitetets årshögtid den 9 november.

Mikrobiologen Jörg Hacker, f. 1952, är professor och chef vid Institute for Molecular Biology of Infectious Diseases, universitetet i Würzburg, Tyskland. Hans vetenskapliga intresseområde är patogenicitet (sjukdomsframkallande egenskaper) samt de molekylära mekanismer hos bakterier och svampar som är viktiga för interaktion och infektion i värdorganismen. Han doktorerade 1979 i Halle, dåvarande Östtyskland, och hans grupp har sedan början av 1980-talet publicerat viktiga bidrag på sitt område, t.ex. konceptet att gener för patogenicitet förekommer i stora grupper, ”patogenicitetsöar”, i genomet hos patogena bakterier. Hacker har en långvarig relation till Umeå universitet. Redan 1983 var han instruktör vid en kurs vid dåvarande Institutionen för mikrobiologi. Sedan dess har samarbetet fördjupats med bl.a. doktorandutbyten och gästforskning. Hacker har också startat ett internationellt forskarutbildningsnätverk, European Graduate College, där bl.a. universiteten i Umeå och Würzburg deltar.

Hjärtläkaren Karl-Anders Jacobsson, f. 1931, hör till de personer som enligt förslagsställarna ”särskilt kraftfullt främjat utvecklingen av den norrländska sjukvården och Umeå universitet”. K.-A. Jacobsson anställdes 1962 som underläkare vid medicinkliniken, dåvarande Umeå lasarett; han blev bitr. överläkare 1965 och senare överläkare. I mer än 30 år förestod han hjärtsektionen vid Regionsjukhuset i Umeå/Norrlands universitetssjukhus innan han avgick med pension 1996. Han är fortfarande kliniskt verksam med vikariat vid sjukhus med kardiologbrist. De flesta idag verksamma kardiologer i Norrland har fått sin kliniska utbildning av K.-A. Jacobsson liksom flertalet seniora hjärtspecialister vid NUS. Han har publicerat 18 vetenskapliga arbeten men inte disputerat utan istället som kliniker och sektionschef byggt upp kardiologin i Norrland till en nationellt konkurrenskraftig position. Under hans ledning var Umeå tidigt ute med bl.a. invasiv diagnostik (hjärtkateterisering) inför operation av klaff-fel, noninvasiv diagnostik med EKG och isotopundersökningar samt hjärtangiografi som grund för kranskärlsoperationer. Jacobsson är också legendarisk för sin kliniska skicklighet och enligt förslagsställarna ”ett föredöme för flera generationer studenter och yngre kolleger”.

Epidemiologen Thomas A. Pearson, f. 1950, är professor i Community and Preventive Medicine vid University of Rochester, USA. Hans forskning, med fler än 200 originalarbeten, är särskilt inriktad på hjärt- kärlsjukdomarnas epidemiologi och han har gjort en internationell pionjärinsats genom att förutsäga och karaktärisera den annalkande hjärt-kärlepidemin i u-länderna. Pearson har ett mångårigt samarbete med och mentorskap för epidemiologer vid Umeå universitet och har bl.a. inititerat jämförande studier av befolkningsbaserad prevention i Västerbottens län och delar av staten New York. Enligt förslagsställarna har han “starkt bidragit till att internationellt framhålla den preventivmedicinska forskningen i Sverige, särskilt den befolkningsbaserade epidemiologiska forskningen i Umeå och Västerbotten”. Pearson hör också till dem som tidigt argumenterat på det internationella planet för potentialen hos Medicinska biobanken i Umeå när det gäller molekylärepidemiologisk forskning och interventionsstudier.

Veteran inom norrländsk kardiologimedicine hedersdoktor i Umeå

 lästid ~ 2 min