Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Nya professorer vid Stockholms universitet är Åke Bergmark, Martin Dufwenberg, Love Ekenberg, Caroline Leck, Aage Sandqvist och Per-Erik Tegnér.

Åke Bergmark, socialt arbete
Hans forskning har omfattat det sociala arbetets organisering och metoder samt försörjningsfrågor och socialbidragstagande. Han har också ägnat sig åt välfärdsforskning i vidare mening och nyligen avslutat ett engagemang i kommittén Välfärdsbokslut. Andra områden är prioriteringar i socialtjänsten, kommunala servicevariationer samt analys av det sociala arbetets grundläggande begrepp.

Martin Dufwenberg, nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomi
Hans forskning rör spelteori och ekonomiska experiment. Spelteori är en matematisk metod med vilken man kan studera beslutsfattande när flera individer eller företag påverkar varandra (exempelvis i förhandlingar, i äktenskap, eller på marknader). Forskningen handlar dels om att utveckla spelteori, dels om att experimentellt testa spelteoretiskt formulerade modeller. När de experimentella resultaten indikerar att vissa psykologiska aspekter som tidigare ej beaktats i teorin likväl är viktiga för att förstå beteenden försöker han utveckla nya modeller.

Love Ekenberg, data- och systemvetenskap
Hans forskningsområden är främst beräkningsbar risk- och beslutsanalys samt logikmodellering av komplexa system. Forskningen fokuserar huvudsakligen på att finna modeller och effektiva beräkningsmetoder för att hantera beslutssituationer där informationen är mycket osäker och där det finns komplicerade beroenden mellan olika scenarier och konsekvenser. Dessa resultat har tillämpats på olika områden som exempelvis nationella försäkringsstrategier i samband med översvämningskatastrofer

Caroline Leck, kemisk meteorologi
Hennes forskningsområde är kemisk meteorologi, dvs kemiska beståndsdelar i luft, moln och nederbörd, samt deras transport i atmosfären. Hon har särskilt studerat kopplingen mellan klimatet och svavlets biogeokemiska kretslopp med syftet att kvantifiera luftburna partiklars inverkan på molnbildning. Denna tvärvetenskapliga forskning har, tack vare tre svenska isbrytarexpeditioner till Nordpolen sedan början på 1990-talet, givit oss en ökad förståelse för klimatet i Arktis.

Aage Sandqvist, astronomi
Hans forskningsområde är studier av Vintergatans centrum (och även andra centralpartier av aktiva galaxer), där han på ett banbrytande sätt utnyttjat framför allt radioastronomisk, men även infraröd, observationsmetodik för att studera den molekulära gasens dynamiska och fysikaliska egenskaper i närheten av Vintergatans centrala supermassiva svarta hål. Han är mycket aktivt involverat i den nu aktuella huvudsakligen svenska forskningssatelliten ODIN.

Per-Erik Tegnér, fysik med tjänstgöringsskyldighet inom projektet kärnstrukturforskning
Hans forskning rör atomkärnor och vissa elementarpartiklar, mesoner. I samarbete med forskare från Stockholms universitet och andra länder utför han experiment vid acceleratorer, framförallt CELSIUS i Uppsala. Där studerar de kollisioner mellan atomkärnor där pi-mesoner bildas och undersöker hur mesonerna påverkas av att skapas i atomkärnornas närhet. Resultaten gör att vi bättre kan förstå materiens egenskaper under extrema förhållanden, som i det tidiga universum eller i s.k. neutronstjärnor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera