Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2002

Miljöhistorisk konferens i Umeå

Den 11-13 juni arrangeras en miljöhistorisk konferens vid Umeå universitet. Inbjudna föredragshållare är bland annat professorerna Sverker Sörlin och Leif Kullman. Konferensen innehåller även en exkursion till intressanta miljöhistoriska platser i Umeås närområde.

Under det senaste decenniet har Umeå universitet varit en ledande miljö för miljöhistorisk forskning. Här finns Sveriges enda professor i miljöhistoria, Sverker Sörlin, och European Society for Enviromental History (ESEH) har sin exekutiva sekreterare placerad vid institutionen för historiska studier. Detta är också bakgrunden till varför Umeå universitet tog initiativet till en nordisk, tvärvetenskaplig konferens inom miljöhistoria.

Tisdagen den 11 juni inleds med föreläsningar av välkända namn inom det miljöhistoriska området. Andrew Jamison från Aalborgs universitet har flera böcker bakom sig om miljöfrågans framväxt, där den senaste heter “The making of green knowledge” (2001). Titeln på Jamisons föredrag är “Miljöpolitikens nutidshistoria – från rörelse till institutioner”. Föredragshållare är även Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Umeå universitet, som bland annat inriktat sin forskning på natur- och kulturmiljöns idé- och vetenskapshistoria. Leif Kullman, professor i ekologi och geovetenskap vid Umeå universitet, kommer att tala under rubriken “Åreskutan fynden: En brytpunkt i skandinavisk miljöhistoria”. Dessutom medverkar Eva Jakobsson från Rogaland Research Company och Annika C. Dahlberg från Södertörns högskola.

Onsdagen den 12 juni välkomnas medier att delta i en miljöhistorisk exkursion i Umeås närområde. Exkursion inleds med ett besök på Klabböle energicentrum. Bo Sundin, professor i idéhistoria, talar då om miljöhistoriska perspektiv på vattenkraftsutbyggnaden och utnyttjandet av älven i form av bland annat flottning. Därefter vandrar sällskapet vidare till Baggböle, där Per Eliasson från Malmö högskola berättar om “Baggböleriet” och exploateringen av skogen, utifrån sin forskning. På vägen tillbaka stannar bussen vid Backens kyrka och Björn Olsson, idéhistoriker vid Umeå universitet, talar om platsen och de personer som varit verksamma eller passerat där.

Konferensen arrangeras av Institutionen för ekonomisk historia, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet och SLU i Umeå, i samarbete med forskningsprogrammet Landskapet som arena. Fullständigt program för konferensen finns på http://www.umu.se/histstud/aktuellt

Program
Tisdag 11/6
Lokal: Humanisthuset, Hörsal F, Umeå universitet
13.00-13.10 Bosse Sundin, Umeå universitet, “Inledning”.
13.10-13.50 Leif Kullman, Umeå universitet, “Åreskutanfynden: En brytpunkt i skandinavisk miljöhistoria”.
13.50-14.30 Eva Jakobsson, Rogaland Research Company, “Strömmande vatten i miljöhistoria”.
14.30-15.10 Annika Dahlberg, Södertörns högskola, “Landskapshistoria i Afrika. Exempel på miljögeografisk forskning i södra och östra Afrika”.
15.10-15.40 Kaffe
15.40-16.20 Andrew Jamison, Aalborgs universitet, “Miljöpolitikens nutidshistoria – från rörelse till institutioner”.
16.20-17.00 Sverker Sörlin, Umeå universitet/SISTER, “Det yttre rummets modernism”.

Onsdag 12/6
ca: 14-17 Exkursion till Backen, Baggböle, Arboretum Norr och Klabböle kraftverksmuseum under ledning av Bosse Sundin, Björn Olsson och Per Eliasson. Lunch vid Brännlands värdshus.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Erland Mårald, institutionen för historiska studier, Umeå universitet.
Telefon: 090 – 786 65 45
E-post: erland.marald@envhist.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera