Artikel från Göteborgs universitet
5 juni 2002

GATANS POLITIK

Ett öppet vetenskapligt seminarium om Göteborgskravallerna

Strax före årsdagen av mötet mellan statscheferna i EU 2001 och de händelser som kom att prägla mötet – fri debatt, fredliga demonstrationer, men också de kravaller “som förändrade Sverige” – anordnar Forum för forskning om trygg och säker stad vid GU och Chalmers, Grundtviginstitutet
vid Göteborgs universitet och Levande historia vid Göteborgs stadskansli ett öppet vetenskapligt seminarium baserat på den nya boken

“Gatans politik. Göteborgsdemonstrationerna i juni 2001 Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv” (Red. Jörgen Lundälv och Marianne Liliequist).

Denna tvärvetenskapliga antologi, som är skriven av fyra medieforskare, fyra etnologer och en kriminolog, har varit ett sätt för forskare att delta i samhällsdebatten genom att formulera ett antal frågeställningar. Boken syftar alltså inte främst till att fastställa exakt vad som egentligen skedde i Göteborg under dessa junidagar, utan snarare till att problematisera skeendet.

Tid: Tisdagen den 11 juni kl 18.00
Plats: Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, lokal “10:an” (eller
aulan, om vi blir många).

Program:
Seminariet öppnas av universitetets rektor Bo Samuelsson.
Janne Flyghed, docent i kriminologi, Stockholms universitet, sammanfattar projektet. Bokens olika författare presenterar sina delprojekt.
Diskussion.

Seminarieordförande: Ingrid Lomfors, Grundtviginsitutet.

Välkomna till en intressant och viktig kväll.

Ove Sernhede, Ingrid Lomfors, Lennart Engström, Johan Öberg,

PS. 1. Detta är bara starten på en diger vecka: under fredagen den 14 juni kommer fler seminarier och möten om Göteborgshändelserna att äga rum. Mer info om dessa evenemang och om andra bokprojekt som nu slutförts eller är i vardande kommer på kvällen den 11.


PS. 2. De som önskar bekanta sig med boken på förhand, eller avser att göra inlägg, kan förvärva den för en billig penning, i särskilt ömmande fall kan boken erhållas gratis (Forummedlemmar m fl), från fredag morgon på Centrum
för kulturstudier, Lyckans väg 2 (bakom konstmuseet). Ring och kom överens med Catarina Bengtsson, Centrum för kulturstudier, 773 54 90.

För ytterligare information, kontakta:
Ingrid Lomfors, 031-773 13 10

Kontaktinformation
Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera