Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2002

Sms-meddelanden besparar industrin stora kostnader

Större mobilitet och ökad flexibel övervakningsmöjlighet uppnås via ett nytt sätt att använda Internet och mobiltelefon istället för mini-call och fasta förbindelser.

Luleå Industrimontage AB är ett företag inom tung industri med bl a en eldfast avdelning som arbetar med gjutning av underdelar till kärl för tappning av stål i anläggningen på SSAB Tunnplåt AB.

Underdelarna väger drygt 2 000 kg/st och det är mycket viktigt att torkningen sker under minst 30 timmar eftersom vattnet som är i gjutningen avdunstar olika vid olika temperaturer. Det ställs därmed höga krav på torkningsprocessen och givna värden måste följas. Frångås detta schema uppstår sprickor i det eldfasta materialet vilket medför stora kostnader inom processen hos kunden.

För att kontrollera om oönskade temperaturväxlingar uppstår har studenterna vid Luleå tekniska universitet utvecklat en utrustning där användaren, i detta fall företaget Industrimontage AB, via Internet, kan ställa in temperaturgränserna för övervakning av torkningsprocessen.

Uppstår fel som påverkar temperaturen skickas omedelbart ett sms-meddelande till företagets jourpersonal som loggar in direkt på utrustningen via en vanlig webbsida. Väl inne på webbsidan har jourpersonalen direkt tillgång till information om felet som därmed kan åtgärdas innan materialskador uppstår.

Presentation av utrustningen: tors 6/6, kl 11.00, Luleå tekniska universitet, A 3001.

Kontaktinformation
Upplysningar: Jerry Lindblom, handledare, EISLAB, Luleå tekniska universitet, 0920 – 47 22 37 vidarekoppling till mobil, eller Lena Olsson, projektkoordinator 0920-49 12 53, 070-539 12 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera