Artikel från Linköpings universitet
30 maj 2002

Advokater – företagarpar på lika villkor?

I forskning om familjen intar kvinnan en central roll, men när det handlar om familjeföretag visar sig familjen oftast bestå av mannen och sonen. Familjeföretagens kvinnor är ofta osynliga, men företagarpar där båda makarna är advokater skiljer sig från par där båda är handlare.

Det visar Eva Javefors Grauers i en doktorsavhandling i företagsekonomi från Linköpings universitet. Hon menar att forskningen har negligerat kvinnan i familjeföretaget och familjeföretag som drivs av ett företagarpar.

Eva Javefors Grauers har tidigare studerat familjeföretag inom ICA och kommit fram till att kvinnan och mannen inte verkade på lika villkor när det gäller till exempel ägande, hemarbete och synlighet. Deras arbetsuppgifter och roller var lika viktiga men det var oftast mannens roll som uppmärksammades. Det var mannen som sågs som “handlarn mitt i byn” och det var oftast också mannen som fanns registrerad i ICAs medlemsregister. Kvinnorna var osynliga i köpmannastatistiken men oumbärliga i praktiken.

I sin doktorsavhandling kompletterar Eva Javefors Grauers ICA-studien med en studie av högutbildade företagarpar där båda makarna är advokater. En jämförelse av de bägge studiernas resultat pekar på att advokaternas familjeföretag är mer jämställda, även om det även där finns traditionella genusmönster av manlig överordning och kvinnlig underordning.

De kvinnliga advokaterna är mer synliga i familjeföretaget än de kvinnliga handlarna. Eva Javefors Grauers menar att den professionella rollen som advokat som synliggör kvinnorna. I och med att juristen beviljats inträde i advokatsamfundet blir hon synlig både som advokat och företagare. Professionstillhörighet bland företagarpar innebär mer lika villkor för kvinna och man.

Avhandlingen heter Profession, genus och företagarpar – en studie av advokater och köpmän och har gjorts som ett projekt inom Forskningsprogrammet FEM – om kvinnors företagande, vid Forum för småföretagsforskning (FSF).

Kontaktinformation
Eva Javefors Grauers disputerar den 7 juni. Hon kan nås på tel 013-28 10 00, evaja@eki.liu.se. För information om forskningsprogrammet FEM, kontakta Klara Gustafsson, informatör, tel 070-668 10 99, klara.gustafsson@hhs.se, www.fsf.se/fem

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera