Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2002

Sveriges första kvinnliga docent i teoretisk filosofi

Åsa Wikforss har utnämnts till docent i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon är därmed Sveriges första kvinnliga docent i ämnet

Sveriges första kvinnliga docent i teoretisk filosofi

Åsa Wikforss har utnämnts till docent i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon är därmed Sveriges första kvinnliga docent i ämnet.

Hennes doktorsavhandling “Linguistic Freedom: An Essay on Meaning and Rules” handlar om frågor om normativitet hos språklig mening, dvs frågor om språklig mening är konventionell, bestämd av regler eller normer, eller till sin natur själv normativ, och om det finns någon väsentligen semantisk riktighet/oriktighet i språkanvändning. Utöver sin avhandling har hon publicerat ett flertal uppsatser om frågor inom språkfilosofi och medvetandefilosofi i välrenommerade internationella facktidskrifter och framträtt vid filosofiska konferenser och som inbjuden föreläsare vid ett stort antal universitet i främst USA och Storbritannien.

Åsa Wikforss tog sin grundexamen vid Stockholms universitet 1986 och antogs sedan till forskarutbildning i teoretisk filosofi. Efter längre stipendievistelser vid universitet i England (Oxford University, stipendium från The British Council) och USA (Columbia University, stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen och från Fulbright Commission) tog hon 1997 PhD-examen i filosofi vid Columbia University i New York. Efter doktorsexamen återvände hon till filosofiska institutionen vid Stockholms universitet och fick tjänst som forskarassistent i teoretisk filosofi.

Åsa Wikforss som f.n. är i New York, kan nås där på tfn 001-212-2609867 eller e-post awikforss@compuserve.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera