Artikel från Göteborgs universitet
27 maj 2002

Existentiell kris vid allvarlig sjukdom svårhanterligt för vårdpersonal

Den moderna sjukvården har god kompetens att behandla fysiska sjukdomar. Även det psykologiska och sociala stödet har förbättrats. Däremot har livsfrågorna som rör existentiell ångest och existentiell smärta hamnat i skymundan. Patienter och anhöriga behöver stöd i de existentiella kriser som uppstår i samband med sjukdomar och där har sjukvården ett ansvar.

En studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar bland annat att det är angeläget för både patienter och närstående att ha möjligheter till stöd och samtal om de tankar om livsvillkor som uppstår vid
en livshotande sjukdom. Många patienter upplevde någon form av dödsångest, även om den sällan uttrycktes direkt utan istället i form av omskrivningar. I det kaos som sjukdomen orsakade, försökte både patienter och deras anhöriga hitta olika sätt att bemästra den svåra situationen. Det kunde
göras till en del genom att göra situationen begriplig, exempelvis genom god information och genom att finna det som var meningsskapande i ens liv (exempelvis relationer, arbete, tro på något eller någon).

Sjuksköterskorna uppfattade andliga och existentiella frågor som viktiga i sig, men hade de svårt att definiera begreppen och att omsätta existentiellt stöd i praktiken. Några sköterskor hänvisade sina patienter till
sjukhuskyrkan. Det visade sig att patienter sällan samtalade specifikt om religiösa frågor med sjukhusprästen, utan mer om döden och relationer, men även om sjukvårdsfrågor som smärta, illamående och kvävningskänslor; frågor som sjukvården borde kunna handlägga.

Patienter och deras anhöriga som drabbas av existentiella kriser vid svåra sjukdomar, behöver stöd och hjälp i den utsatta situationen. För att sjukvårdspersonalen ska kunna erbjuda stöd, behövs utbildning, tid för egen reflektion, och handledning i andliga/existentiella frågor.

leg sjuksköterska Susan Strang, tel 031-342 60 60, 031-88 08 29, e-post: susan.strang@vgregion.se

Handledare:
Docent Ragnar Hultborn, GU, Göteborg tel. 031-342 3453; Professor Peter Strang 08-6179303, KI, Stockholm
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för
onkologi.Avhandlingens titel: Spiritual existential issues in palliative care. Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Carina Elmäng,
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera