Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2002

Bättre socialt klimat i skolan med involveringspedagogik

Mot socialt välbefinnande i skolan handlar den avhandling som Olle Åhs lägger fram vid Lärarhögskolan i Stockholm. Avhandlingen är den första större studien i Sverige avseende involveringspedagogik, en teori och metod vars mål är att utveckla elevernas självkänsla, skapa ett varmt social klimat, träna goda kvaliteter s.k. dygder, och lära ut positiva sätt att lära barn lösa konflikte

Bättre socialt klimat i skolan med involveringspedagogik

Mot socialt välbefinnande i skolan handlar den avhandling som Olle Åhs lägger fram vid Lärarhögskolan i Stockholm. Avhandlingen är den första större studien i Sverige avseende involveringspedagogik, en teori och metod vars mål är att utveckla elevernas självkänsla, skapa ett varmt social klimat, träna goda kvaliteter s.k. dygder, och lära ut positiva sätt att lära barn lösa konflikter.

Avhandlingen skall ses i ljuset av den problematiska situation som uppstått i den svenska skolan under de två senaste decennierna med våld, mobbning och oro i många skolor.

De viktigaste resultaten av avhandlingen är att Involveringspedagogiken är omtyckt av lärare, elever och skolledning. Lärarnas uppfattning är att de har fått ett sätt att handskas med konflikter och bråk, att den sociala miljön har blivit varmare och antalet bråk har minskat. Man har också märkt en tendens att barnen själva ökar sin förmåga att själva lösa konflikter, att de blir bättre lyssnare och att deras verbala förmåga ökar.

Studien är en fallstudie där metoden implementerats och studerats under en treårsperiod i en svensk grundskola åk 1-6. Utifrån de resultat som studien visar och den teoretiska grund som metoden vilar på, torde involveringspedagogiken kunna ses som ett intressant alternativ när det gäller att – inom gällande läroplan – komma åt mobbning och social oro i den svenska skolan.

Olle Åhs är adjunkt vid Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap.

Doktorsavhandlingens titel: Towards Social Well-being in Schools. An Implementation Study of Involvement Education

Disputation: fredag 31 maj kl. 10.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30. Opponent är professor Leif Isberg, Örebro universitet

Olle Åhs kan nås på 021-14 25 41 (bost.), 021-10 13 00 (arb.)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera