Artikel från Stockholms universitet
24 maj 2002

Sverige, ungdomarna, institutionerna — åt vilket håll går utvecklingen

Internationellt arbetar Sverige för att de stora institutionerna för barn ska monteras ned. Det finns många belägg för att långvarig institutionsvård snarare är skadlig än har positiva resultat. Alternativen handlar om en starkare betoning på ett mer utvecklat familjestöd och förebyggande insatser på olika nivåer.

Sverige, ungdomarna, institutionerna –
– åt vilket håll går utvecklingen
En nationell konferens på institutionen för socialt arbete-Socialhögskolan i Stockholm, 24 maj 2002.

Internationellt arbetar Sverige för att de stora institutionerna för barn ska monteras ned. Det finns många belägg för att långvarig institutionsvård snarare är skadlig än har positiva resultat. Alternativen handlar om en starkare betoning på ett mer utvecklat familjestöd och förebyggande insatser på olika nivåer.

Hur är då utvecklingen i Sverige? Även i Sverige ökar antalet placeringar av barn och ungdomar – även på institutioner. År 2000 var 18 000 barn och ungdomar placerade. Av dessa var drygt en fjärdedel placerade på institutioner av olika slag. Hälften av dem som är placerade på hem för särskild tillsyn har en utländsk bakgrund. En stor del av institutionsvården bedrivs av privata entreprenörer.

Hur tar vi i Sverige hand om de ungdomar som behöver stöd? Är insynen och kontrollen av den institutionella vården tillräckligt betryggande? Är de förebyggande insatserna tillräckligt utvecklade? Är barnets rättigheter avgörande för val av olika insatser? Försöker vi passa in ungdomar med olika behov i redan färdiga lösningar?

Dessa frågor, som är högaktuella, inte minst med tanke på Riksrevisionsverkets nyligen publicerade rapport, kommer att diskuteras under konferensen.

Under dagen deltar bland andra bistånds- och migrationsminister Jan O. Karlsson, Marie Sallnäs, forskare på Socialhögskolan, Barnombudsmannen Lena Nyberg, samt representanter för institutioner och socialtjänst i Sverige.

Dagen är en del av förberedelserna inför en internationell konferens om barn och ungdomar på institution som arrangeras i Stockholm nästa vår.

Programmet finns på www.socarb.su.se under rubriken Aktuellt.

För ytterligare information kontakta professor Sven Hessle tfn 08-16 42 21 eller 070-642 70 99 eller Ronald Penton, chef för institutionens internationella enhet, tfn 070-777 43 98.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera