Tema

Ny sensor ger enklare ögontrycksmätning

Fredagen den 31 maj försvarar Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper, medicinsk teknik, Umeå universitet, en avhandling som utvärderar ett nytt, enklare instrument för mätning av vätsketrycket i ögat, en viktig riskfaktor för grön starr (glaukom).

Civilingenjören Anders Eklund, verksam vid enheten för medicinsk teknik och informatik, Norrlands universitetssjukhus, har vidareutvecklat och utvärderat en ny typ av sensorer som bygger på vibrationsteknik. Arbetet har inriktats på medicinska tillämpningar, framför allt mätning av ögontryck samt hårdhetsgrad hos kroppsvävnader.

Högt vätsketryck i ögat är en av de främsta riskfaktorerna för grön starr (glaukom). Mätningar av ögontryck utförs rutinmässigt vid ögonkliniker. Trycket bestäms genom att ögats hornhinna planas ut för att göra både kontaktytan och kontaktkraften mätbara. I avhandlingen presenteras en ny, enklare metod för ögontrycksmätningen: Ett sensorsystem baserat på ett piezoelektriskt vibrerande sensorelement registrerar ändringar i resonansfrekvens vilket är relaterat till kontaktyta. Denna resonanssensor monteras på en kraftsensor och när instrumentet ansätts mot hornhinnan mäts både kraft och yta snabbt och samtidigt; ögontrycket bestäms sedan ur förhållandet mellan dem. Resultaten visar att en enklare och snabbare tryckmätningsmetod som baseras på den här tekniken är möjlig.

Vibrationssensorteknikens förmåga att mäta kontaktyta har också utnyttjats för att utvärdera hårdhet hos bortopererad prostatavävnad. Studien visade att sensorn kan fånga upp hårdhetsskillnader pga. varierande vävnadssammansättning. Sammansättningen och konsistensen hos kroppsvävnad ändras ofta vid sjukdom, t.ex. cancer, och sensortekniken skulle i förlängningen kunna användas för att objektivt mäta vävnadshårdhet och därmed förbättra diagnostiken.

Avhandlingen har titeln ”Resonator sensor technique for medical use, an intraocular pressure measurement system”. Svensk titel: ”Resonanssensorteknik för medicinskt bruk, ett system för mätning av intraokulärt tryck”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor P. Åke Öberg, medicinsk teknik, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Anders Eklund, från Innertavle utanför Umeå, nås via tfn. 090-785 40 24, e-post: anders.eklund@vll.se

Ny sensor ger enklare ögontrycksmätning

 lästid ~ 1 min