Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2002

Lägre dos av järn ger maximal effektför gravida kvinnor i Bangladesh

Nu gällande internationella rekommendationer för järntillskott vid graviditet kan vara onödigt höga. Det är slutsatsen i en avhandling som Ziauddin Hyder försvarar vid Umeå universitet den 29 maj.

Anemi (blodbrist) är ett globalt hälsoproblem som främst drabbar kvinnor i fertil ålder och är mest uttalad under graviditet. Då den främsta orsaken anses vara järnbrist distribuerar mödrahälsovårdsprogrammen rutinmässigt järntillskott. Tyvärr har dessa program ofta haft begränsad framgång i att minska anemiproblemet. Behandlingsalternativ med färre antal tabletter per vecka har föreslagits för att för att få en behandling med förbättrad järnabsorption, mindre biverkningar, ökad följsamhet och därmed bättre effektivitet.

I avhandlingen studeras förekomsten av anemi och järnbrist hos kvinnor på landsbygden i Bangladesh. Bland 179 studerade kvinnor i åldern 15-45 år hade nästan tre fjärdedelar anemi (hemoglobin (Hb) <120 g/L). Mot förmodan var dock grav anemi (Hb<70 g/L) inte vanligt. En stor del av anemin, men inte all, kunde förklaras av järnbrist. I ett randomiserat försök bland gravida kvinnor jämfördes också effekten på hemoglobinvärden av att ta en järntablett om 60 mg dagligen med effekten av två tabletter en gång per vecka. Följsamheten mättes under 11 veckor med hjälp av ett elektroniskt räkneverk i pillerburken och biverkningar spårades via ett återbesök efter 4 veckor.

Ungefär hälften av de 209 gravida kvinnor som ingick i studien hade anemi (Hb < 110 g/L) men ingen hade grav anemi. Trots högre andel biverkningar i veckodoseringsgruppen var deras följsamheten bättre. Vid jämförelsen mellan daglig och veckodosering noterades endast en liten skillnad i effekt på Hb trots den stora skillnaden i järndos. Detta berodde inte på större absoprtion av järn i veckodoseringsgruppen utan förklarades av att de första 20 tabletterna som hade tagits producerade den största delen av effekten och efter ca 40 tabletter uppnåddes ingen ytterligare effekt.

Slutsatsen är att järntillskottets effekt på anemi beror på det antal tabletter som har tagits och att inte på om det skett varje dag eller en gång i veckan. Men eftersom det är viktigt att undvika anemi i början av graviditeten bör daglig dosering tillämpas initiallt, eventuellt med en uppföljning med veckodosering. Då maximal effekt uppnåddes av ca 40 tabletter a 60 mg järn verkar nu gällande internationella rekommendationer för järntillskott vid graviditet onödigt höga. Studien visar också att effekten av järntillskottet under graviditeten kvarstår efter barnets födelse.

Avhandlingen läggs fram vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi, Umeå universitet, och Research and Evaluation Division, BRAC, Dhaka, Bangladesh. Den har titeln

Kontaktinformation
Ziauddin Hyder är verksam i sitt hemland Bangladesh. Han kan nås via e-post ziahyder@bdonline.com eller via sin institution, Research and Evaluation Division BRAC, 75 Mohakhali, Dhaka 1212 Dhaka, Bangladesh, telefon 880-2-988 1265.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera