Tema

Två farliga proteiner vid streptokockinfektioner

Torsdagen den 23 maj försvarar Anna Eriksson, Institutionen för klinisk mikrobiologi, bakteriologi, Umeå universitet, en avhandling om två av de s.k. superantigener som kan göra en streptokockinfektion livsfarlig.

Grupp A-streptokocker är en av våra vanligaste sjukdomsalstrande bakterietyper. De ger oftast upphov till halsfluss och lokala hudinfektioner som lätt kan botas med penicillin. Ibland leder dock infektionerna till ett förgiftningstillstånd, s.k. streptokocktoxisk chock, som kännetecknas av blodtrycksfall, andningssvårigheter, hög feber och påverkan på flera inre organ som upphör att fungera. Sedan slutet av 1980-talet har mycket forskning fokuserats på att klarlägga orsakerna till detta sjukdomsförlopp, vilket ledde till upptäckten av streptokocksuperantigenerna (SAg). Vid en normal infektion aktiveras endast 0,0001% av kroppens immunceller. En superantigen kan däremot stimulera upp till 20% av immuncellerna, vilket leder till allvarliga konsekvenser för den sjuke.

I fokus för avhandlingen står två streptokocksuperantigener, SpeF och SpeB, som är unika bland superantigenerna eftersom de också har en katalytisk effekt: SpeB klyver proteiner och SpeF bryter ned DNA. Avhandlingen visar att den superantigena aktiviteten hos streptokocktoxinerna SpeF och SpeB är oberoende av deras katalytiska aktivitet, vilket innebär att blockering av den katalytiska aktiviteten inte förhindrar stimuleringen av immunceller.

I avhandlingen identifieras också de superantigena regionerna hos SpeF, vilket kan ha betydelse för framställning av vacciner eller antikroppar för att förhindra chock. Efter en streptokockinfektion utvecklas en immunitet som förmedlas av antikroppar. Vid nästa möte finns redan antikropparna på plats för att märka ut bakterien som sedan snabbt dödas av immuncellerna. Avhandlingen visar att SpeB har förmågan att klyva de antikroppar som bundit till streptokocken, vilket bidrar till dess överlevnad i immunt blod. Denna förmåga kan ha betydelse vid upprepade streptokockinfektioner när det specifika immunsystemet verkar.

Avhandlingen har titeln ”Characterization of streptococcal pyrogenic exotoxins with catalytic and superantigenic activities”. Svensk titel: ”Karakterisering av pyrogena streptokockexotoxiner med både katalytiska och superantigena aktiviteter”.
Disputationen äger rum i sal 103 (Astrid Fagreaus-salen), byggnad 6A, NUS.
Fakultetsopponent är docent Bengt Guss, institutionen för mikrobiologi, SLU Uppsala.

Kontaktinformation
Anna Eriksson, ursprungligen från Vilhelmina, är verksam vid avdelningen för bakteriologi. Hon finns på tel. 090-785 22 30, e-post: anna.eriksson@climi.umu.se

Två farliga proteiner vid streptokockinfektioner

 lästid ~ 1 min