Tema

Gruppen som paradoxDen tredje konferensen om grupp- och socialpsykologi

I vilken utsträckning kan etablerade teorier om grupper och grupprocesser förklara paradoxala gruppfenomen? Det är en fråga som kommer att diskuteras vid den tredje nationella konferensen om grupp- och socialpsykologi, GRASP 2002, som anordnas av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 22-23 maj.

Gruppen som paradox
Den tredje konferensen om grupp- och socialpsykologi

Tid: 22-23 maj
Plats: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Frescati hagväg 8

I vilken utsträckning kan etablerade teorier om grupper och grupprocesser förklara paradoxala gruppfenomen?

Det är en fråga som kommer att diskuteras vid den tredje nationella konferensen om grupp- och socialpsykologi, GRASP 2002, som anordnas av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 22-23 maj.

Andra frågor är gruppers förhållande och roll i organisationer, samverkan mellan grupper, grupprocesser, gruppers utveckling, hinder för utveckling av gruppen och gruppmedlemmarna samt metod- och designfrågor vid studier av grupper.

Det blir presentation av pågående forskning, såväl av teoretisk art som av fältstudier och experimentella studier.

Avsikten med konferensen är även att konsolidera och utvidga det utbyte av de nätverk som skapades vid de två tidigare konferenserna i Linköping 1998 och Lund 2000.

Information om programmet finns på www. psychology.su.se/grasp

Ytterligare upplysningar lämnas av docent Svante Hovmark, tfn 08-16 39 43.

Gruppen som paradoxDen tredje konferensen om grupp- och socialpsykologi

 lästid ~ 1 min