Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2002

Gen som har betydelse för kromosomavvikelser i kvinnliga könscellerna identifierad

Avvikelser i könscellerna, beroende på en felaktig fördelning av kromosomer under könscellernas delning, spelar en mycket stor roll inom sjukvården och orsakar cirka en tredjedel av alla tidiga spontana aborter. Mer än 0.3 % av alla barn som föds har någon form av kromosomavvikelse. En forskargrupp vid Karolinska Institutet som leds av professor Christer Höög rapporterar i veckans nummer av den internationella vetenskapliga tidskriften Science att de identifierat en gen som reglerar fördelningen av kromosomer i kvinnliga könsceller.

En felaktig fördelning av kromosomer under könscellernas delning ger upphov till ägg eller spermier med ett onormalt antal kromosomer. Detta sker vanligen genom ett tillskott av en extra kromosom (trisomi) eller förlust av en kromosom (monosomi). Dessa kromosomavvikelser spelar en mycket stor roll inom sjukvården och orsakar cirka en tredjedel av alla tidiga spontana aborter. Mer än 0,3 % av alla barn som föds har någon form av kromosomavvikelse, företrädesvis tre kopior av kromosom 21 (Downs syndrom) eller ett felaktigt antal könskromosomer (Turners syndrom/Klinefelters syndrom). Man har funnit att de flesta kromosomavvikelserna uppstår i de kvinnliga könscellerna. Risken för detta ökar dramatiskt med åldern hos kvinnan och bidrar i hög grad till att möjligheten att få barn avtar. Orsaken till den genetiska instabilitet som uppvisas i kvinnliga könsceller har hittills varit oklar.

Den svenska forskargruppen har i detalj studerat ett protein i det maskineri som hjälper till att fördela könskromosomerna hos möss. Man har funnit att då SCP3 genen, vilken ger upphov till detta protein, saknas resulterar det i en förändring av arvsmassans struktur i äggen. Detta i sin tur leder till att cirka en tredjedel av äggen får ett felaktigt antal kromosomer och att avkomma från dessa ägg dör under fosterperioden. Resultaten visar också att när de möss som saknar SCP3 blir äldre får de färre och färre avkomma då allt fler av deras foster dör.

Detta är första gången som man kunnat relatera en speciell gen till en ärftlig benägenhet hos äggceller att inte lyckas med kromosomfördelningsprocessen. Forskargruppen kommer nu i sina fortsatta forskningsprojekt att närmare studera det kromosomala fördelningsmaskineri i kvinnliga könsceller som förlorar i kvalitet med åldern hos kvinnor. Denna forskning kan förhoppningsvis leda till att läkemedel tas fram som kan förhindra att kromosomavvikelser uppstår i könscellerna hos kvinnor och därmed också minska risken för fosterskador.

Publicerat i Science 10 maj 2002:
Female germ cell aneuploidy and embryo death in mice lacking the meiosis-specific protein SCP3. L Yuan, J-G Liu, M-R Hoja, J Wilbertz, K Nordqvist, C Höög.

För mer information kontakta:
Christer Höög, Centrum för genomik och bioinformatik, Karolinska Institutet,
tel 08-728 7365, 070-511 2758 eller mail: christer.hoog@cgb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera