Tema

Journalistpris till Stieg Larsson

Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris till Stieg Larsson som företrädare för tidningen Expo.

Redaktör Stieg Larsson får. som företrädare för tidningen Expo, Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris för år 2001 med följande motivering:
Stieg Larsson och Expos medarbetare har visat det meningsfulla i aktiv analys och bevakning av rasistiska och nazistiska individer och grupper i det svenska samhället och inte låtit sig hindras av personliga risker i detta arbete för lika rätt och mänskligt vett.

Prissumman är 30 000 kronor.

Stiftelsen Staten och Rätten bildades genom en gåva den 6 april 1952 och förvaltas av Stockholms universitet. Enligt stadgarna skall stiftelsen ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende.

I stiftelsens styrelse ingår professor Alf Bohlin, tillika ordförande, utsedd av juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, advokat Peter Danowsky, utsedd av Sveriges Advokatsamfund samt redaktören Jan Lindström, utsedd av Publicistklubben. Stiftelsen utdelar årligen ett journalistpris till förtjänt person, som verkat för stiftelsens ändamål.

Närmare upplysningar lämnas av ordföranden, professor Alf Bohlin, tfn 08-16 26 01, eller stiftelsens sekreterare, kanslichefen Bengt Johansson, tfn 08-16 20 49, e-post Bengt.Johansson@juridicum.su.se.

Journalistpris till Stieg Larsson

 lästid ~ 1 min