Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2002

Kraftig ökning av sökande till Stockholms universitet

Trendbrott i ansökningarnaÅrets ansökningar till kurser och linjer vid Stockholms universitet visar att intresset för studier åter ökar. De senaste årens nedgång i sökandetalen är nu definitivt bruten. Stockholms universitet ökar med totalt 12 % jämfört med 2001. Förändringen är betydande och konkurrensförhållandena mellan sökande om platser är nu i en hel del fall tillbaka på en nivå som gällde för några år sedan.

Trendbrott i ansökningarna
Årets ansökningar till kurser och linjer vid Stockholms universitet visar att intresset för studier åter ökar. De senaste årens nedgång i sökandetalen är nu definitivt bruten. Stockholms universitet ökar med totalt 12 % jämfört med 2001. Förändringen är betydande och konkurrensförhållandena mellan sökande om platser är nu i en hel del fall tillbaka på en nivå som gällde för några år sedan.
Stockholms universitet har antagning i egen regi och kommer därför inte med i VHS statistik. Universitetet ökar avsevärt mer än riksgenomsnittet. Siffrorna från VHS visar på en mindre ökning med 2% jämfört med föregående år.

Ökat intresse för moderna språk, juridik och samhällsvetenskap

Intresset för moderna språk vid universitetet visar genomgående på ök-ningar för flera grundkurser. På många utbildningar inom juridik och samhällsvetenskap kommer det i år att vara långa köer till platserna. Samtliga utbildningar inom det juridiska området redovisar i år ökningar av sökande.

Fler söker arabvärldskunskap och islamologi

Bland utbildningarna inom humaniora finns varierande intresse för olika kurser. Ett markant ökat intresse finns för kurser i arabvärldskunskap och islamologi. Även en kurs i “kläder kropp och identitet” lockar många sökande. Samtidigt finns ett ökat intresse för politisk filosofi och feministisk filosofi.

– Det är mycket glädjande att antalet sökande nu ökar igen till universitetets utbildningar säger rektor Gustaf Lindencrona i en kommentar. Ett bekymmer är dock det relativt svaga intresset för naturvetenskapliga utbildningar där ingen generell ökning kan skönjas. Ett positivt undantag är i alla fall kemistlinjen där antalet ansökningar i år mer än fördubblats .

Närmare upplysningar: byråchef Arne Olsson Laurin, tfn 08-16 17 70

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera