Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2002

Nytt centrum för produktutveckling i Luleå

Ett nytt centrum för att prova och utveckla mekaniska komponenter och system, Complab, startar vid Luleå tekniska universitet tack vare beviljat stöd på 5,6 miljoner kronor för det första året.- Complab stärker både regionens företag och universitetets forskning, säger de båda professorerna Mats Oldenburg och Thomas Olofsson.


Det är de båda avdelningarna Hållfasthetslära och Konstruktionsteknik och de två forskningslaboratorierna Hållflab och Testlab vid universitetet som gått samman för att bilda Complab. Centrumet vänder sig i första hand till små- och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

I starten har nu Complab tre medlemsföretag – Ferruform AB i Luleå (tillverkar komponenter till fordonsindustrin), Accra teknik AB (utvecklar säkerhetskomponenter för bilindustrin) och BPE Systems AB (utvecklar kompositprodukter för förstärkning och reparation av byggnadskonstruktioner).

– Företagen gör en del av sin produktutveckling här. Vi hjälper dem med att utveckla provmetoder och -rutiner. Det är viktigt även för mindre företag att kunna visa att de har kompetens för produktutveckling. Då visar man att man är en seriös underleverantör, säger Mats Oldenburg.

För Ferruforms del kan det t ex handla om att utföra hållfasthetsprov i lastbilars rambalkar. Eller det kan gälla materialprov i t ex krockskydd för bilar.

– Samtidigt som Complab bidrar med att bygga upp kompetens hos de här företagen, görs den här satsningen för att vi ska gynna universitetets forskning. Det ger oss också möjlighet att behålla våra laboratorier. Vid många andra universitet har ju laboratorierna lagts ner, säger Thomas Olofsson.

Det är tre övergripande ting som medlemsföretagen erbjuds i Complab:
– Spetskompetens inom produktutveckling av komponenter som utsätts för statisk och dynamisk belastning
– Avancerade miljöer för analys, provning och verifiering av mekaniska komponenter
– Forskningsanknytning på internationell nivå

Och det nya centrumet har tre syften:
– öka konkurrenskraften hos regionens företag
– skapa spetskompetens inom industriell produktutveckling
– skapa en arena för industriellt samarbete mellan universitetet och företag men också mellan företagen

I dag får underleverantörer ta ett allt större ansvar i att utveckla nya produkter, t ex för att utveckla delar till en ny bilmodell. Det innebär att behovet av analys, utprovning och verifiering ökar. I dag måste många företag i regionen genomföra sådana utprovningar i laboratorier runt om i Europa.

Med det nya centrumet får medlemsföretagen tillgång till avancerade laboratorier och forskningsanknytning på nära håll. Det ger dem konkurrensfördelar vid utvecklandet av nya komponenter.

Complab kommer att arbeta för att öka antalet medlemsföretag och associerade laboratorier vid Luleå tekniska universitet. Complab-programmet stöds av EG:s strukturfonders Mål 1-program, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, Teknikbrostiftelsen och medlemsföretagen.

Upplysningar:
Professor Mats Oldenburg, tel 0920-49 17 52, 070-311 75 56
Professor Thomas Olofsson, tel 0920-49 13 62, 070-589 33 62
Informatör Jan Nyberg, 0920-49 16 21, 070-672 01 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera