Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2002

Avhandling om människans värdighet inom vårdvetenskapen

Margareta Edlund, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap samt doktorand vid Åbo Akademi, Vasa, Finland disputerar fredag 3 maj med avhandlingen “Människans värdighet – ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen”. Avhandlingen är gjord vid Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Kort referat av avhandlingen:
Den vårdvetenskapliga tradition inom vilken avhandlingen är gjord har sin utgångspunkt i en humanvetenskaplig förankring med en förståelse för människors rätt till värdighet. Värdighet utgör ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen, men ytterligare kunskap behövs.

Syftet med avhandlingen är att öka den vårdvetenskapliga kunskapen om värdighet samt att utforma en begreppsmässig modell om människans värdighet. Den övergripande frågan för forskningen är: Vad är värdighet?

Avhandlingen omfattar fem delstudier och metoderna är:
1) Begreppsanalys som syftar till att synliggöra de synonymer värdighet har och därmed tydliggöra betydelsefältet.
2) Latent innehållsanalys som syftar till att finna exempel av värdighet och dess väsen i filosofisk och teologisk litteratur.
3) Delfimetod som låter sju nutida experter från skilda vetenskaper beskriva sin bild av värdighetens väsen.
4) Metasyntesen som ger den samlade kunskapsbild av värdighet som finns presenterad i aktuell vårdvetenskaplig forskning ur både nursing- och caringperspektiv.
5) Samtal med sex äldre personer om deras värdighet, vilka syftar till att erhålla en kontextuell kunskap om vad värdighet innebär för dessa personer.

Resultatet mynnar ut i en begreppsmässig modell som visar att människans värdighet är dels en absolut värdighet, dels en relativ värdighet.
– Den absoluta värdigheten är given människan genom skapelsen och kan därför inte berövas henne. Här finns ett absolut människovärde, helighet, ett mänskligt ämbete samt ett mönster av bärande värden som ansvar, frihet, plikt och tjänande. Den relativa värdigheten, som består av en källa av värden, är påverkad och formad av kultur och samhälle, något som gör att den kan förändras, raseras men också återupprättas. Detta utgör en rörelse vilken äger rum genom att värdenas inbördes aktualitet och hierarkiska ordning förändras, säger Margareta Edlund.

Disputationen äger rum i auditoriet, Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa, Finland kl 14.00 lokal tid.

För mer information kontakta Margareta Edlund, tel 016-15 37 49, margareta.edlund@mdh.se.

***

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera