Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2002

Viktigt att spara tunntarmen

Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet är först med att i en studiemodell visa var i tunntarmen upptaget av gallsyror äger rum. Studien visar att mesta upptaget av gallsyror görs i sista delen avtunntarmen som alltså, om möjligt bör sparas vid kirurgi.

Sista delen av tunntarmen är ofta säte för olika sjukdomar som gör att den måste opereras bort. Den används ibland också till andra ändamål, som
skapande av konstgjorda urinblåsor. Detta leder i många fall till brist på
gallsyror, något som kan resultera i täta, lösa avföringar – i enstaka fall
invalidiserande för patienten. En del patienter utvecklar också brist på
vitamin B12.

Upptaget av gallsyror och vitamin B12 är störst i allra sista delen av
tunntarmen och faller sedan successivt upp till ungefär 1,5 meter upp, där inget upptag längre sker. Den sista delen av tunntarmen bör alltså, sparas vid kirurgi.

I studien ingick 176 patienter där urinblåsan av olika skäl tagits bort
eller kopplats ur, och ersatts med en konstgjord urinblåsa skapad av 70 cm
av patientens tunntarm. Metoden, utvecklad i Göteborg, har fått namn efter sin uppfinnare – Kocks reservoar. Den konstgjorda urinblåsan fästs till hudytan med en nippelfunktion, för att hindra läckage, och töms av patienten
med en smal slang (kateter) flera gånger dagligen. Öppningen täcks lätt med en liten plåsterlapp. Ingen “påse på magen” är nödvändig.

Vid mätningar av gallsyreupptaget före och efter operation visar det sig att ungefär en tredjedel av patienterna utvecklar försämrat gallsyreupptag, med utsöndring av ökad mängd gallsyror i tjocktarmen. En del studier antyder också att risken för tjocktarmscancer ökar.

Ungefär en av tio patienter utvecklar brist på vitamin B12. Detta kan leda
till allvarliga och obotliga skador i nervsystem och blodbildande organ. Ett
B12-värde analyserat i blod 1-2 år efter operationen kan ge en vägledning om vilka patienter som ligger i riskzonen. Leg läkare Gunnar Olofsson, tel 0650-92 000, 070-20 50 647, e-post Gunnar.Olofsson@lg.se

Handledare: Prof Olof Jonsson, tel 031-342 12 91. Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet, Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi. Avhandlingens titel: Urinary diversion by the Kock ileal reservoir. Studies on clinical outcome, quality of life, bile acid and vitamin B12 metabolism
Avhandlingen försvarad.

Carina Elmäng, informatör, Sahlgrenska akademin,tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera