Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2002

Ny metod ger snabbare svar om EPO-doping

Mot bakgrund av de många dopingfallen i senaste vinter-OS har det framförts krav på ökad dopingkontroll. Att kunna avslöja till exempel EPO-doping handlar om att kunna mäta små förändringar i proteiners struktur. Den metod Maria Lönnberg utvecklat och prövat i sitt avhandlingsarbete skulle bland annat kunna användas för en mer kostnadseffektiv dopingkontroll.

Proteiner är mikroheterogena, dvs. molekylerna av ett och samma protein uppvisar ofta små skillnader som kan vara biologiskt viktiga. Man har hittills saknat metoder för att enkelt och snabbt mäta dessa skillnader i biologiska vätskor, när proteinet föreligger i låg koncentration 

Maria Lönnberg beskriver i sin avhandling en nyutvecklad metod som på mindre än 15 minuter mäter denna mikroheterogenitet genom att kombinera så kallad kromatografisk separation med immunoassay-detektion på en liten yta. Provvätskan får flöda i ett tunt mikroporöst skikt, som innehåller jonbytesgrupper eller affinitetsligander, där proteinets isoformer separeras. Flödet leds därefter till en mätzon där bundna antikroppar specifikt fångar proteinet som ska mätas och där förekomst av samma protein markeras med hjälp av tillsatta antikroppar märkta med kolpartiklar. Den gråskala man då erhåller kan kvantifieras med en konventionell scanner.

Denna metodik har använts för att kvantifiera vissa isoformer av transferrin, som är förhöjda efter en längre tid av högt alkoholintag, och kan komma att ersätta existerande metoder som behöver en analystid på 4-5 timmar. Dessa transferrin-isoformer saknar en eller båda av proteinets kolhydratstrukturer och uppvisar en laddning som skiljer sig från den vanligast förekommande isoformen.

Det mikroporösa skiktet har mycket goda kromatografiska egenskaper och kan som jonbytare separera proteiner som skiljer sig åt med enbart 0.1 pH enheter i isoelektrisk punkt. Den höga mätkänsligheten för detektion av kolpartiklar visar att en scanner är ett utmärkt mätinstrument för denna typ av immunoassay.

Kombinationen av kromatografi och immunoassay ger denna teknologi bl.a. möjlighet att kunna skilja så kallat rekombinant EPO från den kroppsegna formen, så att man inför tävlingar kan avslöja rEPO doping. De nuvarande metoderna för analys av doping är tidskrävande och dyra och genom att använda den metod Maria Lönnberg varit med om att utveckla skulle man ha en snabb och kostnadseffektiv mätmetod som möjliggör utökad provtagning. 

Författare: Maria Lönnberg
Avhandlingens titel:
Institution: Centrum för ytbioteknik
Disputationen äger rum fredagen den 26 april kl. 14.00 i föreläsningssal B41, Uppsala biomedicinskt centrum, BMC.
Opponent är docent Carl M Magnusson, Karolinska institutet, Stockholm.
Vidare information: Maria Lönnberg, kan nås på telefon 018-16 60 89 alt. 070-663 04 81 eller via e-post maria.lonnberg@pharmacia.com
Illustration “Lonnberg.jpg” kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/ Bildtext “Det mikroporösa skiktet innehåller jonbytande grupper för laddningsseparation och en linje med antikroppar som fångar upp de separerade isoformerna”.
En illustrerande animering kan hämtas på adress http://www.student.tdb.uu.se/~milo8581/maiia/start.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera