Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2002

Europeisk forskningsportal öppnar för svenska journalister

Genom ett nytt avtal blir Sverige medlem i den europeiska webbtjänsten www.alphagalileo.org vars främsta målgrupp är vetenskapsjournalister. På portalen finns värdefull service för medier, bl a förhandstips från forskningstidskrifter och tillgång till databaser.

AlphaGalileo stöds av EU och är ett samverkansprojekt mellan Finland, Frankrike, Grekland, Portugal, Storbritannien och Tyskland. Nyligen beslutades att Sverige blir fullvärdig medlem. Ansvarig för förhandlingarna från svensk sida har Tina Zethraeus på Vetenskapsrådet varit.
– AlphaGalileo är också ett bra sätt att marknadsföra svensk forskning. Vi har redan märkt att journalisterna från andra länder är intresserade av nyheter från Sverige och den unika situation vi har här med stort fokus i medierna på forskningsfrågor.

Svensk sida
Svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut har genom Vetenskapsrådet redan samarbetat informellt i ett drygt halvår med AlphaGalileo och publicerat ett fyrtiotal pressmeddelanden. Det formella medlemskapet innebär bland annat att Sverige får en egen hemsida på portalen som därmed blir ännu mera lättillgänglig för svenska medier. Det är genom medietjänsten ExpertSvar som samarbetet bedrivs.

Bevakar alla områden
AlphaGalileo har inspirerats av liknande tjänster i USA. På portalen kan medlemmarna finna pressreleaser från universitet och forskningsinstitut och förhandstips om olika artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t ex Nature och New Scientist. Anmälningar av nya böcker, liksom sökmöjligheter i expertdatabaser är också en del av servicen.
AlphaGalileo ska i fortsättningen också förmedla nyheter om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (tidigare “enbart” naturvetenskap, medicin och teknologi).
VD för portalen är Peter Green som anser att Sveriges inträde blir viktig för den fortsatta utvecklingen.
– Bättre och bredare medietäckning av den europeiska forskningsarenan är betydelsefull för att behålla och utveckla förutsättningarna för forskning, för att locka unga till en forskarkarriär och för att omsätta nya rön till arbetstillfällen och välstånd.

Bli medlem
Journalister som vill bli medlemmar går in och registrerar sig på hemsidan: www.alphagalileo.org

Mer information
Tina Zethraeus, projektledare ExpertSvar (www.expertsvar.nu)
Tina.Zethraeus@vr.se
08-546 44 123/ 0733 669 162

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera