Artikel från Lunds universitet
18 april 2002

Det snabba företaget – innovation eller illusion?

Innovativa, snabba och lekfulla. Så marknadsfördes Framfab och andra IT-företag som förespråkade den nya ekonomin i mitten och slutet av 1990-talet. I en svindlande fart skulle de lämna den gamla ekonomin i backspegeln. Men hur fungerade det i praktiken? Vad var det egentligen som gick snabbt och vad hände med lekfullheten när kraven och projekten blev allt större? Om detta handlar etnologen Robert Willims avhandling som nu läggs fr

am vid Lunds universitet.
Robert Willim använder lundaföretaget Framfab som utgångspunkt för att analysera de utvecklingsprocesser som det snabba företaget gick igenom, och vilka faktorer som accelererade respektive bromsade utvecklingstakten. I centrum för analysen står datorerna.
-Jag har bland annat tittat på kopplingen mellan retoriken om den nya snabba ekonomin och vad tekniken i verkligheten möjliggjorde vad gäller snabbhet och innovation. Målet har varit att jämföra olika processer och företeelser för att få en bild av vad som egentligen hände på ett företag som Framfab. Det är intressant att ställa retoriken om det snabba företaget på väg att erövra framtidens nätverkssamhälle mot förutsättningarna för det dagliga arbetet vid datorerna på kontoret, säger Robert Willim.
Den utrustning som användes var i stort sett identisk med den som användes i mer traditionella företag. Precis som på andra arbetsplatser fick Framfabs anställda vänta medan datorerna startades upp, jobbade och hängde sig. Men villkoren för det dagliga arbetet på kontoren synliggjordes sällan i massmedia. Istället lanserades Framfab som en okonventionell och lustfylld arbetsmiljö med t ex fria arbetstider, gratis läsk på jobbet och med en mängd lekprojekt som initierats av de anställda. Allt för att frammana bilden av något radikalt nytt och spännande.
– Man skapade en bild av en totalt ny verksamhet där man arbetade för att det var kul och att denna lekfullhet skulle segra i längden. Detta lockade till sig investerare vilket gjorde att företaget kunde växa fort.
Samtidigt växte dock kraven från uppdragsgivarna och för att kunna leva upp till dessa var företaget tvunget att förändra sin organisation. Kraven blev en bromsande faktor och lekfullheten hamnade efterhand i andra rummet.
Avhandlingen täcker perioden 1995-2001 och bygger huvudsakligen på observationer, intervjuer och diskussioner med anställda på Framfab i Lund.
—————————————————
Titeln på Robert Willims avhandling: Framtid.nu – Flyt och friktion i ett snabbt företag
Robert Willim disputerar i Carolinasalen i Lund fredagen den 3 maj klockan 10.15.
En presentation av boken finns på nätet: www.framtid.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera