Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2002

Matematikprofessor hedras av kvinnligt nätverk

Professor Lars-Erik Persson vid Luleå tekniska universitet har tilldelats en hedersutmärkelse av Nätverket Kvinnor och matematik.Hedersutmärkelsen är till minne av Louise Petrén, den första kvinnan i Sverige som erövrade folosofie doktorsgrad i matematik.I motiveringen står bland annat att “han verkar i kreativ anda och genom konkret handling för att bereda kvinnor möjligheter att studera och forska i matematik”.

Det var 1911 som Louise Petrén fick sin eftertraktade doktorsgrad i matematik vid Lunds universitet, som första svenska kvinna. Då hade hon skrivit sin avhandling helt utan handledning, och på grund av tidens regler kunde hon inte heller få någon tjänst vid universitetet.

Sedan dess har det hänt en del, och en av dem som varit ivrig påskyndare när det gäller att engagera kvinnor i både studier och forskning i och kring matematik är Lars-Erik Persson, professor vid Luleå tekniska universitet.

– Att det är färre kvinnor än män som studerar teknik kan jag möjligen förstå, de har ju inte mekat med moppar och så, men när det gäller matematik förstår jag det absolut inte, säger Lars-Erik Persson.
– Jag ser matematik som intellektuellt och kreativt. Det är konst och vetenskap.

När Lars-Erik Persson handleder sina doktorander poängterar han bland mycket annat att de ska ses som medarbetare och att stor hänsyn måste tas till deras familjesituation. Detta har bland annat lett till att Lars-Erik Persson i dag har lika många kvinnliga som manliga doktorander, ett faktum som inte är särskilt vanligt på svenska universitet och högskolor där manliga matematikdoktorander är i majoritet.
En annan av Lars-Erik Perssons strategier har varit att bjuda in kvinnliga gästprofessorer till Luleå som deltagit i såväl grund- som forskarutbildningen.
Under årens lopp har en rad gästprofessorer passerat revy i Luleå, nämnas kan bland andra professor Maria Jesus Carro från Barcelona, professor Anna Kaminska från Memphis, professor Irina Asekritova från Jaroslavl och professor Ljudmila Nikolova från Sofia.

Matematik är fortfarande till stora delar ett “manligt” revir. Även om flickors intresse för matematik ökar är det fortfarande få kvinnor som fördjupar sig i ämnet och exempelvis forskar kring matematik. I Sverige finns bara en kvinnlig professor i matematik, Burglind Juhl-Jöricke, och hon är den första kvinnliga professorn i ämnet på 107 år (!) efter Sonja Kovalewski som var verksam på Stockholms högskola i slutet av 1800-talet.

Nätverket Kvinnor och matematik har i dag mellan 800 och 900 medlemmar och tillkom på initiativ av Barbro Grevholm, lektor i matematik vid Högskolan i Kristianstad.

– När vi skulle dela ut hederutmärkelsen till Louise Petréns minne för första gången började vi titta runt i landet. Och när vi tittade i Sverige insåg vi att Lars-Erik Persson är outstanding, säger Barbro Grevholm.
– Han är verkligen någon som lyckats bryta igenom många barriärer.

Upplysningar: Professor Lars-Erik Persson, tel. 0920-49 11 17, 070-374 24 82, lars-erik.persson@sm.luth.se eller informatör Lena Edenbrink, 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera