Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2002

Upptäckt av en metod att bekämpa giftalgsblomningar samt beskrivning av en ny organismgrupp

Hösten 1997 upptäcktes en hittills okänd planktonart i Gullmarsfjorden, Parvilucifera infectans. Organismen är en parasit som infekterar och dödar flera arter av giftalger.

Vissa av dessa giftalger kan bilda mycket kraftiga giftalgsblomningar med kostsamma konsekvenser för fiskodlare och turistindustri runt hela världen. Andra arter orsakar musselgifter som medför stora problem för bland annat svenska musselodlare.

Fredrik Norén har både beskrivit och studerat parasiten i sin doktorsavhandling och detta har bland annat lett till ett nystartat bioteknikföretag, Blue Water Systems, som ska utveckla och producera parasiten som en ekologisk kontrollmetod mot giftalgsblomningar.

Vidare kan även Parvilucifera grupperas i en ny organismgrupp (fylum eller division på vetenskapligt språk) med namn Perkinsozoa. Att en ny organismgrupp har beskrivits i Sverige har endast skett ett fåtal gånger sedan Linnés dagar. Upptäckten av denna nya organismgrupp har gett oss mer kunskap om bland annat malariaparasitens utveckling och ursprung från marina parasiter.

Fredrik Norén, Institutionen för marin ekologi disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i marin botanik vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Factors regulating dinoflagellate populations, with special emphasis on the parasitic flagellate Parvilucifera infectans” fredagen den 15 mars kl 10.00. Disputationen äger rum i föreläsningssalen, Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil.


Fredrik Norén, Göteborgs universitet
Institutionen för marin ekologi
Telefon: 0523-100 88, 0706-66 79 08
E-post: f.noren@kmf.gu.se

Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera