Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2002

Stora skillnader i läskunnighet vid skolstart

Sexåringar använder olika strategier för att lära sig skriva och inför skolstarten är det stora skillnader i barnens utveckling av skriftspråket. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om barns möten med skriftspråket.

Rose-Marie Fahlén vid Institutionen för beteendevetenskap har undersökt hur 31 sexåringar i förskolan uppfattar skriftspråket.

– Det är förvånansvärt många som kommit långt i sin utveckling av skriftspråket, säger Rose-Marie Fahlén. Ungefär hälften av barnen i studien är på väg eller kan redan läsa.

De går alla i samma förskola och har svenska som sitt första språk, men är från både landsbygd och innerstad.

I studien har Rose-Marie Fahlén använt sig av den amerikanske psykologen Jerome Bruners teorier om vad som händer när ett barn erövrar skriftspråket. Enligt den så kallade representationsteorin bygger barnet sin föreställning om att läsa och skriva först på handling. Det ser andra läsa och härmar själva handlingen, som till exempel kan vara att hålla i en bok. De barn som kommit lite längre i sin skriftspråksutveckling uppfattar bokstäverna, men ser dem som ikoniska bilder. Så småningom upptäcker barnet att skriftspråket är ett symboliskt system och det blir möjligt att bilda ord och läsa bokstäver.

Rose-Marie Fahlén har låtit barnens röster bli hörda genom att genomföra samtal med dem. Barnen har också fått genomföra uppgifter relaterade till läsande och skrivande med hjälp av en metod som Rose-Marie Fahlén själv har utvecklat. Metoden har gjort det möjligt att se vilka strategier barnen använder i sitt möte med skriftspråket och var de befinner sig i sin läsutveckling enligt Bruners teori.

En uppföljande studie gjordes efter det första skolåret, särskilt för de barn som i förskolan ännu inte fått grepp om skriftspråkets symboliska uppbyggnad.

– Genom att känna till hur långt de kommit i sin utveckling blir det möjligt för dem som finns i barnets omgivning att möta och stödja den tidiga utvecklingen av skriftspråket, säger Rose-Marie Fahlén. Det blir lättare för läraren som tar emot barnen i första klass att ge dem som inte kommit så långt den stimulans de behöver.

Avhandlingen heter Barns möten med skriftspråket. Analys med utgångspunkt i Bruners teorier. Författare är Rose-Marie Fahlén på Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Hon kan nås på tel 013-28 21 26 eller e-post rosfa@ibv.liu.se. Avhandlingen kan beställas från Kerstin Junehammar tel 013- 28 21 14 eller e-post kerju@ibv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera