Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2002

EU-nyheter för svenska forskare

Vetenskapsrådets bidrag får användas i EU-ansökningar och pengar finns för planeringsbidrag: – EU-pengar är ett sätt för forskarna att stärka finansieringen av sina projekt. Den möjligheten måste tas tillvara, säger Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Svenska forskare tillhör de forskare i Europa som har den lägsta ansökningsfrekvensen när det gäller EU-medel från ramprogrammen för forskning. EU kräver s k medfinansiering av de projektansökningar som lämnas in. D v s att det egna landet redan garanterar viss del av finansieringen av forskningsprojektet. Hittills har det inte varit helt klart vad som gäller för Vetenskapsrådets bidrag.

– Vi vill nu dels markera och tydliggöra vikten av EU-finansieringen, dels konkret stödja och stimulera att svenska forskare söker medel från och förstärker sina projekt med hjälp av ramprogrammet, säger Pär Omling.
Vetenskapsrådet har därför beslutat att medel från Vetenskapsrådet får användas för planering av nya EU-projekt och bidrag som ges fr o m nästa år kan användas för medfinansiering av EU-projekt med motsvarande inriktning.
EUs sjätte ramprogram för stöd till forskning och teknisk utveckling startar kring årsskiftet 2002/2003.

Påverka detaljutformningen
I år finns dessutom möjlighet att föreslå ett mera detaljerat innehåll i de tematiska områdena som finns i ramprogrammet genom en intresseanmälan (“exp­ression of interest”) till EU-kommissionen. Detta gäller de forskare som tänker söka medel för ett expertnätverk (“net­work of excellence”) eller ett integrerat projekt (“inte­grated project”).
Utlysningen är redan ute och deadline är den 7 juni 2002.
För att stödja intresseanmälningar med en grundforskningsprofil finns 100 planeringsbidrag à 10 000 kr att söka hos Vetenskapsrådet. Denna ansök­an (i form av kopia av intressean­mälan) ska lämnas till Vetenskapsrådet också senast den 7 juni 2002.

Ytterligare information
Om intresseanmälan (“exp­ression of interest”): www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments

Om Vetenskapsrådets insatser: www.vr.se
Eller kontakta:
Anja Borg, internationell sekreterare
Anja.Borg@vr.se/08-546 44 212

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera