Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2002

Vår självbild påverkas mest av vår mamma

Avhandlingen undersöker den roll önskningar och självbild har i människors relationer. Dessa skiljer sig beroende på hur personligheten är organiserad.

Det perspektiv som används i avhandlingen är det interpersonella där människans samverkan med andra ses som det centrala.
Psykotiska personer, till skillnad från normala, hade svårigheter att beskriva sina relationer och de uttryckte inga önskningar gentemot andra människor.
När det gäller den självbild vuxna personer har tillägnat från sina föräldrar visade det sig att mamman hade störst betydelse för alla grupper av patienter och icke-patienter, och för de psykotiska patienternas självbild hade enbart mamma betydelse. För de personlighetsstörda betydde också minnena av pappan något, men de ger en negativ ton åt självbilden. För neurotiska personer bidrog minnena av båda föräldrarna till självbilden.

När självbilden relaterades till utfallet av miljöterapeutisk behandling var resultatet bättre för dem som vid behandlingens början hade en mer en negativ självbild i bemärkelsen att de tyckte sämre om sig själva. Detta var oavsett om man hade en psykotisk eller annan personlighet.
Under behandlingen blev självbilden mer positiv oavsett graden av störning i personligheten. Med detta viktiga mått på behandlingsutfallet visades att miljöterapeutisk behandling är effektiv särskilt för personer med neurotiska störningar och personlighetsstörningar, men inte heller utan betydelse för psykotiska patienter.
Det visade sig också att de kliniska gruppernas självbild skilde sig från den vanliga uppfattningen omgivningen har om dem. För de psykotiska patienterna handlade det om att de såg sig som mer kontaktsökande och för de personlighetsstörda att de tyckte sig ha mer kontroll över sig själva. Dessa skillnader har betydelse för de interpersonella svårigheter som båda dessa patientgrupper har.

Åke Granberg har vuxit upp i Kalix men har arbetat inom psykiatriska vården i Lycksele och numera vid psykiatriska kliniken i Umeå samt vid Umeå universitet.

Åke Granberg nås på:
Tel: 090-786 60 45
Hemtel:090-19 81 63
E-post: ake.granberg@psy.umu.se

Fredagen den 12 april försvarar Åke Granberg, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln The introjection of self-image and its relevance for treatment outcome in severely disturbed psychiatric patients. Svensk titel: Att tillägna sig sin självbild samt dess betydelse för utfallet av behandlingen av svårt störda psykiatriska patienter.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i beteendevetarhuset, sal BT 102.
Fakultetsopponent är docent Anders Broberg, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera