Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2002

Skytteanska priset till Sidney Verba

Världens ledande valforskare, Sidney Verba, professor i statskunskap vid Harvard University, USA, har tilldelats skytteanska priset för år 2002 för sin “inträngande empiriska analys av det politiska deltagandet och dess betydelse för demokratins funktionssätt”. Skytteanska priset är på 400 000 kronor och ett av de största i samhällsvetenskaperna.

Valforskningen är ett av statsvetenskapens mest framgångsrika områden, som i hög grad medverkat till att nya metoder utvecklats för att studera den politiska verkligheten. USA är det ledande landet men Sverige kommer på andra plats när det gäller sammanhållna tidsserier om väljarnas politiska röstning.

Demokratins införande föranledde också en förändring av statsvetenskapens metod. Medborgarna ersatte gamla tiders kungar och statsmän som det politiska livets huvudaktörer. Numera görs politiska opinionsundersökningar världen över, närhelst man skall hålla ett politisk val.

Sidney Verba är idag världens ledande valforskare. Han har särskilt intresserat sig för det politiska deltagandet och framför allt för dess ojämna sociala fördelning. Medborgare med högre utbildning och större inkomster deltar mera i politiken och förstärker därigenom ojämlikheten i vårt samhälle. I grundläggande arbeten om medborgarnas politiska deltagandet i USA har Verba satt ett mönster för hur valundersökningar skall bedrivas.

I Europa och Sverige är deltagande mindre ojämnt fördelat men även hos oss deltar de högre socialgrupperna mera aktivt i politiken. Verba har också varit pionjär för jämförelser mellan länder och karakteriserat deras varierande “politiska kultur”. I sitt senaste arbete analyserar Verba den skillnad i politiskt deltagande som finns mellan män och kvinnor och som enligt Verba motverkar jämställdheten mellan könen.

Skytteanska priset är med sina 400 000 kronor ett av de största inom samhällsvetenskaperna. Det kommer att utdelas vid en högtidlig ceremoni i Uppsala den 28 september 2002 – fjorton dagar efter riksdagsvalet – och Verba, som känner Sverige väl, kan i sin prisföreläsning förväntas göra intressanta internationella jämförelser.

För ytterligare information, kontakta priskommitténs ordförande professor Leif Lewin, Uppsala universitet, telefon 018-471 34 12.

Skytteanska prisets hemsida http:/www.statsvet.uu.se/prize

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera