Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2002

Ny metod att mäta med ultraljud

Anta att du skadat ditt ben och det måste repareras med ett inplantat, ett ben-cement. Du ligger på operationsbordet och väntar på att bencementet ska härda. En metod att med ultralljud mäta hur lång tid det tar, har Johan Carlson presenterat i sin avhandling “Ultrasonic Characterization of Materials and Multiphase Flows”. Han disputerar den 11 april.

Avhandlingen behandlar två olika tillämpningar av mätteknik med hjälp av ultraljud.

Inom materialteknik/ortopedi arbetar man med att utveckla material som ska kunna användas som implantat för att reparera eller ersätta skadat ben. I avhandlingen presenteras en metod som med hjälp av ultraljud mäter både härdningstid och en del mekaniska egenskaper för bencement.

Metoden visar betydligt bättre noggrannhet, och repeterbarhet med samma resultat än existerande standarder. Detta kan på sikt leda till en mer tillförlitlig standard för klinisk användning.

För närvarande finns inte några tillfredsställande metoder för att mäta härdningstiden. Ett annat problem är att existerande metoder för att mäta andra mekaniska egenskaper, antingen förstör eller försvagar cementet.

En annan tillämpning är mätning och karakterisering av flöden som består av både vätska och fasta partiklar. Inom t ex gruvindustrin används vatten för att transportera krossad malm. I denna tillämpning är det viktigt att kunna mäta hur mycket malm som transporteras. För att kunna göra detta måste man veta hastigheten och koncentrationen av malm i flödet.

Ultraljud som mätprincip har den stora fördelen att inga rörliga delar behöver föras in i flödet. Avhandlingen behandlar mätning av både partikelkoncentration och partikelhastighet i sådana flöden.

Johan Carlson är född i Umeå 1973 och tog civilingenjörexamen i datateknik vid Luleå tekniska universitet 1998. I februari 2000 tog han teknologie licentiatexamen i industriell elektronik också det vid Luleå tekniska universitet. Under 2001 var han gästforskare vid Laboratoire Ondes et Acoustique, Université Paris VII.

För information: 0920-49 25 17, johan.carlson@sm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera