Artikel från Uppsala universitet
4 april 2002

Unik medicinutbildning på distans

Nu kan du studera medicinska ämnen på distans och halvfart. Programmet heter Medicinsk vetenskap, leder fram till en magisterexamen och ger den studerande en god överblick över människokroppen, sjukdomar, diagnostiska metoder och behandlingar – kunskaper som annars återfinns enbart inom läkarutbildningen.

Medicinsk vetenskap, ett magisterprogram på 60 poäng, kan vara till glädje för en bred allmänhet. Avsikten med programmet är att ge en ökad förståelse för människokroppens funktioner vid hälsa och sjukdom, och dessutom att ge en viss introduktion i forskningsarbete inom den medicinska sfären. Tack vare att utbildningen går på distans och halvfart blir den tillgänglig för personer som av olika skäl inte kan delta i traditionella heltidsstudier. Programmet drar fördel av den unika spetskompetens och bredd som finns vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Deltagarna kommer att få kunskaper som är värdefulla för de som arbetar med vård, bioteknik och läkemedel på olika sätt, inte minst genom att öka möjligheten att kommunicera över yrkesgränserna.
Målgruppen är i första hand vårdlärare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och biomedicinska analytiker. Men programmet vänder sig också till andra med behov av goda kunskaper om människokroppen, sjukdomar och dess behandling såsom biologi- och idrottslärare, farmaceuter, sjukhusingenjörer, tandläkare, personer inom läkemedelsindustrin (t ex läkemedels-representanter), bioteknikföretag och privata vårdgivare (vårdförsäljare m.fl.) samt vetenskapsjournalister.
Programmet ges dels som en helhet, dels som fristående kurser. De studerande läser Klinisk anatomi, 10 poäng, Tillämpad fysiologi (20 poäng), Farmakologi (10 poäng) och Medicinsk vetenskap (20 poäng). Det finns goda möjligheter att kombinera med andra kurser inom angränsande områden under hela programmet.

– Vi tror mycket på programmet och det är väldigt roligt att få starta en sådan här utbildning som är lättillgänglig, samtidigt som den ger en hög kunskapsnivå. Detta kan de studerande även ha nytta av i sitt vardagliga praktiska arbete. Det säger Margareta Genberg-Andrén, specialistläkare vid Thoraxcentrum på Akademiska sjukhuset och Mats Sjöquist professor i fysiologi på Biomediciskt Centrum, två av de ansvariga lärarna för det nya programmet.

Förkunskaper: Studerande med minst 100 poäng, varav minst 20 poäng med medicinsk anknytning eller motsvarande.

För vidare information: Margareta Genberg-Andrén kan nås på Margareta.Genberg-Andren@medsci.uu.se 018 – 611 41 55 Mats Sjöquist finns på Mats.Sjoquist@bmc.uu.se eller 018 – 471 41 81
Personfotografier finns på: www.info.uu.se/pressmapp/margaretagenberg.jpg respektive www.info.uu.se/pressmapp/matssjoquist.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera