Artikel från Stockholms universitet
2 april 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har fått två nya professorer i matematik och kvartärgeologi

Sergei Merkulov i matematik
Hans forskning handlar om ren matematik, med betoning på sådana delar av algebra och geometri som nyligen visat sig vara av stort intresse i teoretisk fysik, som till exempel spegelsymmetri.

Barbara Wohlfarth i kvartärgeologi
Hennes forskning rör rekonstruktion av naturliga klimatvariationer och miljöförändringar, baserat på multidisciplinära undersökningar av sjöavlagringar under de senaste 20 000 åren.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera