Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2002

Stresshormonbildning i fettvävnad kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

Fredagen den 5 april försvarar Eva Rask, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling som visar att bildningen av hormonet kortisol ökar väsentligt i fettvävnaden hos överviktiga personer. Det kan vara orsaken till förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Det s.k. metabola syndromet (en kombination av övervikt, höga blodfetter, diabetes eller förstadier till diabetes samt högt blodtryck) innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och blir allt vanligare. Märkligt nog har detta tillstånd många likheter med sjukdomar som beror på ett överskott av kortisol i blodet, trots att blodkortisolnivån inte är förhöjd vid metabolt syndrom. I binjurarna bildas såväl den aktiva formen kortisol som den inaktiva formen kortison; kortison kan sedan aktiveras till kortisol i bl.a. lever och fettväv.

I avhandlingen undersöktes 35 män och 40 kvinnor avseende kortisols eventuella kopplingar till det metabola syndromet. Resultatet var att styrningen av hormonfrisättningen från binjurarna fungerar väsentligen normalt hos överviktiga män och kvinnor. Det som skiljer verkar istället vara ämnesomsättningen av kortisol, på så sätt att det vid övervikt bildas betydligt mer kortisol i bukens fettväv samtidigt med minskad bildning i levern och ökad utsöndring av kortisolets nedbrytningsprodukter i urinen. Födointag utlöser inte någon ökad frisättning av kortisol hos överviktiga, men det finns en försvagad frisättning av andra hormoner, s.k. inkretiner, i samband med måltid.

Det är möjligt att just den ökade bildningen av kortisol i fettväv leder till de ogynnsamma yttringarna av det metabola syndromet. En viktig framtida behandlingsmöjlighet för att förhindra komplikationer till fetma kan därför vara att blockera bildningen av kortisol i fettväv.

En av deluppsatserna i avhandlingen prisbelöntes nyligen av Svensk Förening för Diabetologi, se http://www.info.umu.se/press/Press/422.shtml

Eva Rask är leg. läkare och tjänstgör numera vid medicinkliniken, sjukhuset i Örebro. Hon kan nås via e-postadressen eva.rask@orebroll.se

Avhandlingen har titeln “Neuroendocrine studies in obesity and insulin resistance”. Svensk titel: “Studier av neuroendokrina förändringar vid fetma och insulinresistens”.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal B, 9 tr. Tandläkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Sigbritt Werner, Centrum för Metabolism och Endokrinologi, Huddinge Universitetssjukhus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera