Artikel från Linköpings universitet
27 mars 2002

Ökad delaktighet ger bättre rehabilitering

När klienten själv får identifiera och prioritera de problem som är till mest besvär, så ökar hans eller hennes engagemang i rehabiliteringen och resultatet blir bättre. Det visar en avhandling från Linköpings universitet, skriven av arbetsterapeuten Ewa Wressle.

Ewa Wressle har prövat den svenska versionen av en kanadensisk metod som bygger på ett intervjuformulär och en självskattning före och efter rehabiliteringen. I intervjun ska terapeut och klient tillsammans komma fram till vilka aktiviteter som klienten tycker är viktigast att kunna utföra, och som rehabiliteringen alltså bör inriktas på.

– Idag utgår personalen oftast från sin vanliga erfarenhet. Man räknar till exempel med att det är viktigt för en klient att kunna ta på sig kläderna själv, förklarar Ewa Wressle.

– Men för en viss klient kanske inte just detta är centralt — det kanske hon får hjälp med – medan det är väldigt viktigt att kunna gå ut i trädgården på egen hand.

Användningen av ordet “klient” i stället för “patient” är en markering av att personen i fråga ses som en aktiv deltagare i rehabiliteringen, inte som en passiv sjukling. Detta är en viktig utgångspunkt i det kanadensiska utvärderingsinstrumentet COPM (Canadian Occupational Performance Measure).

– Frågorna i COPM ska tydliggöra både för klienten och terapeuten vad som är viktigast att arbeta med. Därmed ökar klientens känsla av eget ansvar, menar Ewa Wressle.

Hon har provat metodiken i studier med nära 300 deltagare, främst äldre från de geriatriska eller neurologiska klinikerna och från olika rehabiliteringsenheter. Resultatet har varit positivt. Klienterna i COPM-gruppen kände att behandlingsmål identifierats och att de själva var aktiva deltagare, och var också mer nöjda med rehabiliteringens resultat än klienterna i kontrollgruppen.
Det nya arbetssättet kan dock inte införas från en dag till en annan, framhåller Ewa Wressle.

– Det kräver tid och engagemang att börja med ett nytt system. Även om det är arbetsterapeuterna som använder COPM, så måste de andra deltagarna i rehabiliteringsteamet känna till det och kunna diskutera de frågor som väcks i arbetet med olika klienter. Inkörningsprocessen tar tid, det måste man vara medveten om.

Avhandlingen heter Client participation in the rehabilitation process. Disputationen äger rum den 5 april. Ewa Wressle träffas på el 013-22 41 10, e-post Ewa.Wressle@lio.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera