Artikel från Lunds universitet
27 mars 2002

Krigets ansikten – tema vid årets humanistdagar

Humanistdagarna vid Lunds universitet har i år temat Krigets ansikten. De äger rum fredagen den 19 och lördagen den 20 april. I samband med evenemanget delas det Rausingska humanistpriset ut till Jan Hjärpe, professor i islamologi i Lund.

– Temat för årets humanistdagar är valt med tanke på det aktuella världsläget, främst angreppen på World Trade Center, det följande kriget i Afghanistan och den upptrappade situationen i Mellanöstern, säger professor Inger Lövkrona, dekanus för den historisk-filosofiska sektionen – den sektion som håller i årets humanistdagsprogram.
Föreläsningarna handlar också om krig och våld i den vidaste bemärkelsen. Det kan gälla kriget och dess historiska orsaker och följder i sig, men också kriget som central metafor i språket, eller som motiv i litteratur, film, konst och teater.

Totalt omfattar programmet 65-70 föreläsningar. Vid Historiska institutionen hålls dessutom en paneldebatt där historiker och freds- och konfliktforskare debatterar om det finns rättfärdiga krig.

Lördagen den 20 april klockan 12.15 hålls Rausingföreläsningen i universitetshusets aula. Pristagaren Jan Hjärpe föreläser under rubriken Från ideologiproduktion till religionsantropologi.

Valet av Jan Hjärpe som Rausingpristagare motiveras med att han i medier balanserat och pedagogiskt förmedlat sina kunskaper om hur politik, kultur och religion är sammanvävda. Han har också motverkat rasism och schablonbilder genom att ge en fördjupad insikt om komplexiteten i företeelser som hedersmord och terrorism.

Humanistdagarna vid Lunds universitet anordnas i år för 17:e gången. De vänder sig till allmänheten och engagerar den humanistiska fakultetens forskare i populärvetenskapliga föreläsningar. Den humanistisk-filosofiska sektionen och den språkvetenskapliga sektionen ansvarar för programmet vartannat år.
Programmet finns på följande webbadress www.lu.se/info/humanistdag
__________________________________________________________________
För mer information kontakta professor Inger Lövkrona, dekanus för den historisk-filosofiska sektionen. Tel 046/ 222 30 23. E-post Inger.Lovkrona@etn.lu.se
Eller professor Erik Hedling, ledamot i historisk-filosofiska fakultetsrådet. Tel: 046-222 84 87. E-post Erik.Hedling@litt.lu.se
Bild av Rausingpristagaren Jan Hjärpe finns på följande webbadress: www.lu.se/info/bilder/hjarpe.jpg. En högupplöst version av bilden kan mot betalning hämtas via Lunds universitets informationsenhet. Kontakta Ulrika Oredsson, 046/ 222 33 05.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera