Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2002

Ny teknik för analys av hormonhalter

Neuroaktiva steroider är ett slags hormoner, som i fel proportioner kan ge upphov till depressioner och premenstruella besvär.

Avhandlingen presenterar och sammanfattar fem delstudier för vilka den övergripande målsättningen har varit att utveckla och använda nya analystekniker för neuroaktiva steroider i avsikt att understödja preklinisk och klinisk forskning.
Steroider har stor effekt redan vid mycket låga halter. Så låga att det är svårt och tidsödande att genomföra analys. Av den anledningen är det därför angeläget att kunna bestämma proportionerna av dessa föreningar i såväl blod, urin som vävnad
Traditionellt har analysen av låga halter skett i lösning i provrör genom att en fluorescent markör har “kopplats på” molekylen, som då blir lättare att upptäcka. Detta har ofta varit ett tidsödande, manuellt arbete med giftiga kemikalier – ett problem både för miljön och de människor som jobbar med analyserna.
Appelblad visar i sin avhandlingen ett nytt bättre alternativ för att bestämma proportionerna av steroider i biologiska prover. En spruta har utvecklats av författaren, kallad “SPEED™”, i vilken blod- eller urinprov förbehandlas för senare analys. Provet får passera en plast – en så kallad reaktiv polymer. Genom en kemisk reaktion kopplas då markören på sterioden. Vätskekromatografi används sen som avslutande teknik för att separera steroiden från övriga komponenter i provet. Den här provförbehandlingen kan skötas av robotar på laboratorierna och sparar därför såväl tid som pengar. Dessutom behöver inte giftiga kemikalier användas, vilket är till gagn för både labbpersonal och miljö.

Avhandlingen är ett resultat av ett samarbete över fakultets- och institutionsgränser inom Umeå universitet: analytisk kemi, kemiska institutionen och obstetrik och gynekologi, institutionen för klinisk vetenskap.

Patrik Appleblad nås på:
Telefon: 090-786 54 85
e-post: patrik.appelblad@chem.umu.se

Fredagen den 7 December försvarade Patrik Appelblad, analytisk kemi, kemiska institutionen samt obstetrik och gynekologi, institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Separation and Detection of Neuroactive Steroids”. Svensk titel: Separation och detektion av neuroaktiva steroider.
Disputationen ägde rum kl. 13.00 i Naturvetarhuset, hörsal N320. Fakultetsopponent var Dr. Henk Lingeman, Faculty of Science, Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederländerna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera