Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2002

75 miljoner kronor till svensk stamcellsforskning

Svensk stamcellsforskning får ett tillskott på 75 miljoner kronor under fem år. En amerikansk forskningsstiftelse mot barndiabetes, Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), går in med 50 miljoner kronor. Vetenskapsrådet bidrar med 20 miljoner och Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond med 5 miljoner.

Pengarna ska gå till grundforskning om stamceller inom fyra områden:
§ utveckling och karakterisering av humana embryonala stamcellslinjer
§ skapande av optimala betingelser för att odla stamceller
§ studier avseende cellers utveckling och specialisering
§ etiska och juridiska aspekter på human embryonal stamcellsforskning
Programmet kommer att ha en särskild utlysning under våren och sista dag att lämna in projektförslag blir i början av juni. Ansökningarna kommer att granskas och bedömas av en internationellt sammansatt expertgrupp.
I oktober planeras det vara klart vilka som tilldelas medel.

– Svenska forskare ligger i den internationella frontlinjen på stamcellsområdet. Genom avtalet förstärks de stora utvecklingsmöjligheterna som finns här. På sikt hoppas vi naturligtvis att de ökade kunskaperna kan bidra till att lindra och kanske t o m bota diabetes. Men vi är medvetna om att det krävs mycket grundforskning innan vi når dit, säger Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond.
Detta är bakgrunden till att JDRF, världens största ickestatliga finansiär av diabetesforskning, lägger stora resurser tillsammans med Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond på fri grundforskning inom området.

Ett av Vetenskapsrådets uppdrag är att med hjälp av internationella forskningsmedel förstärka den nationella finansieringen. Vetenskapsrådets styrelse har ingående diskuterat riskerna med att pengar styrs till alltför snäva områden eller att duktiga forskare binds upp.
– Men det här avtalet har inte sådana begränsningar. Tvärtom, det stärker bred forskning inom ett område som bedömts vara angeläget att lyfta fram, säger Harriet Wallberg Henriksson, huvudsekreterare för ämnesrådet medicin vid Vetenskapsrådet.

Juvenile Diabetes Research Foundation, JDRF
En amerikansk fond som stöder forskning som kan bidra till att hitta bot mot diabetes. Fonden är ickestatlig och icke vinstdrivande, och pengarna kommer främst från privata donationer. JDRF grundades 1970 och beräknas i år satsa mer än 100 miljoner US-dollar på forskning.
Kontaktperson JDRF: Julie Kimbrough, National Director of Media Relations
Phone: 212-479-7536 / Fax: 212-785-9595 / jkimbrough@jdrf.org
Internet: www.jdrf.org

Mer information och pressbilder (läggs ut efter lunch torsdag 21 mars)
På Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se, finns bilder och aktuell kartläggning av stamcellsforskningen i Sverige, korta fakta om stamceller mm. På www. diabetes.se finns mer om Svenska Diabetesförbundet och deras verksamhet.

Ytterligare kommentarer
Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet
08-546 442 74 / 070- 629 64 70 / Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se

Stefan Leufstedt, ordförande Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond
08-564 821 00 / 0709-94 53 45 / ordf@diabetes.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera