Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2002

Södertörns högskola ansöker om att bli universitet

Tisdagen den 5 mars överlämnar Södertörns högskola sin universitetsansökan till regeringen. Ansökan lämnas till utbildningsdepartementet.

– Att vi skulle lämna in en universitetsansökan våren 2002 har funnits med i vår planering ända sedan högskolan startade hösten 1996, säger rektor Per Thullberg i en kommentar.
Till skillnad från andra lärosäten har det redan
från starten förutsatts att vi ska utvecklas till universitet.
– Vi hoppas att regeringen överlämnar vår ansökan till Högskoleverket för en reguljär bedömning av våra kvalifikationer, fortsätter Per Thullberg.
Ett utlåtande från Högskoleverket kommer att ligga till grund för regeringens slutliga beslut.
– Högskolans styrelse anser att vi uppfyller de kriterier som ställts upp för att få universitetsstatus och därmed generell rätt att utfärda doktorsexamen, säger högskolerådet Gunnel Stenqvist som haft samordningsansvaret för det arbete som ligger bakom den 135-sidiga bok som utgör själva ansökan.
– Går allt enligt planerna hoppas vi att regeringen godtar vårt förslag att vårt nya namn blir Södertörns universitet.

Ytterligare upplysningar
Rektor Per Thullberg telefon 08-608 40 20;
e-post per.thullberg@sh.se
Högskoleråd Gunnel Stenqvist telefon 08-608 4525;
e-post gunnel.stenqvist@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera